Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών > Άρθρα |


Μ30 - ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ( ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ή ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ )ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ.
Μ30 - ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ( ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ή ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ )ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ.

Μ30 - ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ( ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ή  ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ )ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

•1.      Αίτηση ( Συμπλήρωση του παρόντος εντύπου ).

•2.      Επίδειξη Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και φωτοαντίγραφο.

•3.      Μία ( 1 ) έγχρωμη φωτογραφία πρόσφατη.

•4.      Κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών παραδίδεται η παλαιά άδεια.

•5.      Αν υπάρχει και άλλη άδεια να κατατίθεται μαζί γιατί θα βγει μία ενιαία.

•6.      Για επαγγελματική άδεια οδήγησης που δεν ισχύει θα προσκομίζονται  και:

α) Πιστοποιητικά υγείας παθολόγου και οφθαλμιάτρου, συμβεβλημένων με τη Νομαρχία Μαγνησίας ( για     την έκδοση του πιστοποιητικού προσκομίζονται σε κάθε γιατρό παράβολα των 90,00 ΕΥΡΩ από την Εθνική Τράπεζα, μία έγχρωμη φωτογραφία πρόσφατη καθώς και το βιβλιάριο ασθενείας ).

8.  Εάν είναι φθαρμένη ή έχουμε αλλαγή στοιχείων:

     Παράβολο 9,02 € από Δημόσιο Ταμείο.

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

 

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρ&ome

 

Πηγή : Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Μ30 - ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ( ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ή ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ )ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ. Μ30 - ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ( ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ή ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ )ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ. Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Word Κείμενο
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life