Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών > Άρθρα |


Μ32- ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ( ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ή ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ ) ΛΟΓΩ ΚΛΟΠΗΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑΣ.
Μ32- ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ( ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ή ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ ) ΛΟΓΩ ΚΛΟΠΗΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑΣ.

Μ32- ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ( ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ή ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ ) ΛΟΓΩ ΚΛΟΠΗΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑΣ.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

•1.      Αίτηση ( Συμπλήρωση του παρόντος εντύπου ).

•2.      Επίδειξη Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και φωτοαντίγραφο. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι  Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται ισχύουσα άδεια παραμονής, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες τουλάχιστον πριν από την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης για πολίτες εκτός Ε.Ε και 95 ημέρες για πολίτες της Ε.Ε.

•3.      Μία  ( 1 ) έγχρωμη φωτογραφία πρόσφατη.

•4.      Παράβολα:

      α) Παράβολο 30 € από Εθνική Τράπεζα για πρώτη φορά και 60 € για δεύτερη, τρίτη κ.λ.π.

      β) 9,02 € από Δημόσιο Ταμείο εάν η άδεια έχει απωλεσθεί ή κλαπεί.

5.    Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται:

  • Ø Διεύθυνση κατοικίας και ο Α.Φ.Μ
  • Ø Δεν έχω πάρει αντίγραφο αδείας
  • Ø Δεν κατέχω άλλη άδεια οδήγησης

  Στην περίπτωση απώλειας εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών δηλώνεται ότι απώλεσα την αριθμ.   

  . . . . . . . . . . . . . . . άδεια οδήγησης και δεν παρακρατείται από καμία δημόσια αρχή ή αρχή άλλου

  κράτους - μέλους της Ε.Ε.

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

 

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γ&

 

Πηγή : Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Μ32- ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ( ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ή ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ ) ΛΟΓΩ ΚΛΟΠΗΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑΣ. Μ32- ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ( ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ή ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ ) ΛΟΓΩ ΚΛΟΠΗΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑΣ. Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Word Κείμενο
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life