Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών > Άρθρα |


Μ34 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Ε.Δ.Χ. ( ΤΑΧΙ ).
Μ34 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Ε.Δ.Χ. ( ΤΑΧΙ ).

Μ34 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ  ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Ε.Δ.Χ. ( ΤΑΧΙ ).

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

    1. Αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση ( συμπλήρωση του παρόντος ).

    2. Αστυνομική Ταυτότητα και φωτοτυπία.

    3. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου ( αναζητείται από την Υπηρεσία ή προσκομίζεται από τον ίδιο ).

    4. Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης και φωτοτυπία αυτής. Εάν η άδεια είναι ερασιτεχνικό τότε επιπλέον:

α. Παράβολο Δημόσιου Ταμείου 6 ΕΥΡΩ

β. Πιστοποιητικά υγείας παθολόγου και οφθαλμιάτρου, συμβεβλημένων με τη Νομαρχία Μαγνησίας       ( για την έκδοση του πιστοποιητικού προσκομίζονται σε κάθε γιατρό παράβολα των 90,00 ΕΥΡΩ από την Εθνική Τράπεζα, μία έγχρωμη φωτογραφία πρόσφατη καθώς και το βιβλιάριο ασθενείας ).

    5. Παράβολο είσπραξης Δημοσίου Ταμείου 30 ΕΥΡΩ. Αν έχει παρέλθει εξάμηνο της ισχύος της το παράβολο είναι πενταπλάσιο, δηλαδή 150 ΕΥΡΩ.

    6. Τρεις ( 3 ) έγχρωμες φωτογραφίες.

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

 

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.


 

Πηγή : Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Μ34 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Ε.Δ.Χ. ( ΤΑΧΙ ). Μ34 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Ε.Δ.Χ. ( ΤΑΧΙ ). Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Word Κείμενο
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life