Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών > Άρθρα |


Μ34Α - ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Ε.Δ.Χ. ( ΤΑΧΙ ).
Μ34Α - ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Ε.Δ.Χ. ( ΤΑΧΙ ).

Μ34Α - ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ  ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Ε.Δ.Χ. ( ΤΑΧΙ ).

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

    1. Αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση ( συμπλήρωση του παρόντος ).

    2. Επίδειξη ισχύουσας επαγγελματικής άδειας οδήγησης και κατάθεση απλής φωτοτυπίας της άδειας.

    3. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου ( αναζητείται από την Υπηρεσία).

    4. Παράβολο είσπραξης Δημοσίου Ταμείου 30 ΕΥΡΩ. Αν έχει παρέλθει εξάμηνο της ισχύος της το παράβολο είναι πενταπλάσιο, δηλαδή 150 ΕΥΡΩ.

    5. Απλή φωτοτυπία ειδικής άδειας οδήγησης

    6. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου προκειμένου περί αλλοδαπών.

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

 

•·        Το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης θα είναι το εξής: «Δεν έχω άλλο επάγγελμα ή επιχείρηση πλην του οδηγού ή της εκμετάλλευσης ταξί. Δεν υπηρετώ με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε φορέα δημόσιου τομέα (Δημόσιους Οργανισμούς, Επιχειρήσεις, Δημόσιες Υπηρεσίες, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, Τράπεζες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, θυγατρικές τους εταιρείες και λοιπούς φορείς του άρθρου 1 παρ. 6 Ν. 1256/82). Δεν έχω εξαρτημένη σχέση εργασίας με ΚΤΕΛ. Δεν παίρνω σύνταξη από κανένα ασφαλιστικό ταμείο, ούτε από το Δημόσιο. Δεν έχω τιμωρηθεί από πειθαρχικό Συμβούλιο για οδήγηση ή χρησιμοποίηση παράνομου ταξί.

•·        Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.


 

Πηγή : Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Μ34Α - ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Ε.Δ.Χ. ( ΤΑΧΙ ). Μ34Α - ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Ε.Δ.Χ. ( ΤΑΧΙ ). Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Word Κείμενο
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life