Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών > ’ρθρα |


Μ63Α - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ ΤΡΕΪΛΕΡ ή ΜΠΑΓΑΖΙΕΡΑΣ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.
Μ63Α - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ ΤΡΕΪΛΕΡ ή ΜΠΑΓΑΖΙΕΡΑΣ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.

Μ63Α - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ ΤΡΕΪΛΕΡ ή ΜΠΑΓΑΖΙΕΡΑΣ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

  1. Αίτηση.

  2.Τιμολόγια, αποδείξεις αγοράς υλικών

  3. Δήλωση μηχανολόγου για τα τεχνικά στοιχεία του ρυμουλκούμενου

  4. Ικανότητα έλξης του αυτοκινήτου (βεβαίωση από αντιπροσωπεία ή προσπέκτους)

 

 

  ΛΟΓΩ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

  1. Αίτηση.

  2. Υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/86) από ιδιώτη Μηχανολόγο Μηχανικό ή Τεχνολόγο  Μηχανικό σύμφωνα με την 34075/3603/99 (ΦΕΚ 2117Β/06-12-99) απόφαση του ΥΠ.Μ.Ε.  «στην οποία θα αναγράφονται τα τεχνικά στοιχεία του αυτοκινήτου και του  ρυμουλκούμενου».

  3. Φωτοαντίγραφο της ’δειας Κυκλοφορίας του νέου Ε.Ι.Χ.

  4. Φωτοαντίγραφο υπάρχοντος σημειώματος ρυμούλκησης.

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

 

      Σε περίπτωση που το αυτοκίνητο ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ απαιτείται       υπεύθυνη δήλωση του κατόχου του ρυμουλκούμενου στην οποία θα αναγράφει:« παραχωρώ την χρήση του με αρ. πλαισίου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .τρέιλερ - μπαγαζιέρας - τροχοσκηνής ιδιοκτησίας μου στον . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη αυτοκινήτου) κάτοχο του υπ΄ αριθμ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . αυτοκινήτου.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

 

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.


 

Πηγή : Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Μ63Α - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ ΤΡΕΪΛΕΡ ή ΜΠΑΓΑΖΙΕΡΑΣ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Μ63Α - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ ΤΡΕΪΛΕΡ ή ΜΠΑΓΑΖΙΕΡΑΣ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Word Κείμενο
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life