Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών > Άρθρα |


Μ64 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟΥ.
Μ64 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟΥ.

Μ64 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟΥ.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

  Ι. ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

  Α. ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ

  1.   Αίτηση.

  2.   Πιστοποιητικό ταξινόμησης (πρώην τελωνείου)

  3.   Τίτλος κυριότητας ( τιμολόγιο αγοράς ή ιδιωτικό συμφωνητικό από οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ.

  4. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη αυτοκινήτου « δεν έχω επιφέρει καμία μεταβολή στα   τεχνικά στοιχεία του οχήματος » με αποτυπωμένο τον χαραγμένο αριθμό πλαισίου αυτοκινήτου και τροχόσπιτου.

  5.   Βεβαίωση ικανότητας έλξης από αντιπροσωπεία ή προσπέκτους αυτοκινήτου

  6.   Εγκριτική απόφαση τροχόσπιτου, αν είναι καινούργιο. Αν είναι μεταχειρισμένο, προέλευσης εξωτερικού, απαιτείται ξένη άδεια κυκλοφορίας τροχόσπιτου ή προσπέκτους, σε περίπτωση που δεν υπάρχει αυτή.

  7.  Δήλωση του Ν. 1599/86 με αποτυπωμένους τους χαραγμένους αριθμούς πλαισίου του αυτοκινήτου και του τροχόσπιτου.

 

  Β. ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ (ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ)

  1.   Πιστοποιητικά Τελωνείου.

  2.   Υποβολή σημειώματος έλξης του παλαιού ιδιοκτήτη.

  3.   Ιδιωτικό συμφωνητικό θεωρημένο από οποιαδήποτε Οικονομική Εφορία

  4.   Δήλωση ιδιοκτήτη του Ν. 1599/86 με αποτυπωμένους τους χαραγμένους αριθμούς πλαισίου αυτοκινήτου και τροχόσπιτου στην οποία θα δηλώνει ότι: «Δεν έχω επιφέρει μεταβολή στα τεχνικά στοιχεία του με αριθμό κυκλοφορίας......................αυτοκινήτου μου, είναι κατάλληλο για κυκλοφορία και το απόβαρο του είναι....................... Τα τεχνικά στοιχεία του ρυμουλκούμενου είναι: εργοστάσιο κατασκευής................................................

        Αριθμός πλαισίου:............................................. Μικτό βάρος:...........................

        Μήκος:............................. Πλάτος:...................... Ύψος:................................

        και πληροί τους όρους της ασφαλούς κυκλοφορίς.

  5.  Βεβαίωση τελών κυκλοφορίας τροχόσπιτου.

  6. Βεβαίωση αντιπροσωπείας  για ικανότητα έλξης του αυτοκινήτου  ή προσπέκτους του αυτοκινήτου.

  7.   Για μεταχειρισμένα τροχόσπιτα από ξένη χώρα απαιτείται η ξένη άδεια κυκλοφορίας ή προσπέκτους.

 

  ΙΙ. ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

  1.   Αίτηση του νέου κατόχου.


 

Πηγή : Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Μ64 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟΥ. Μ64 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟΥ. Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Word Κείμενο
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life