Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών > Άρθρα |


Μ65 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ.
Μ65 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ.

Μ65 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

 1. Αίτηση.

 2. Παράβολο Δ.Ο.Υ. 17,50 ΕΥΡΩ.

 3. Πιστοποιητικό γεννήσεως ή φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ( σε   περίπτωση υπηκόων άλλων χωρών που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, απαιτούνται αποδεικτικά  έγγραφα που σχετίζονται με την υπηκοότητά τους και την μόνιμη διαμονή τους ).

 4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:

                  i.  ότι δεν έχει αφαιρεθεί η άδεια ερασιτεχνικού σταθμού ασυρμάτου

                ii.  ο τόπος μονίμου κατοικίας μου είναι . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 5. Αντίγραφο πτυχίου ραδιοερασιτέχνη ( ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2 ) εφόσον υπάρχει.

 6. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.

 

 

 

  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 

•1.    Σε περίπτωση ανηλίκου, υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του με την οποία παρέχεται η συναίνεσή του για την άσκηση των ραδιοερασιτεχνικών δραστηριοτήτων του ανηλίκου.

•2.    Για τα νομικά πρόσωπα τα νομιμοποιητικά έγγραφα (καταστατικό, ιδρυτική πράξη του  εργαστηρίου, απόφαση του νομικού προσώπου περί ορισμού υπευθύνου ραδιοερασιτέχνη).

•3.    Σε περιπτώσεις υπηκόων άλλων χωρών που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, αποδεικτικά έγγραφα που σχετίζονται με τη νομιμότητα της παραμονής τους.

 

 

   Φάκελος κατάθεσης δικαιολογητικών.

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

 

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.

 


 

Πηγή : Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Μ65 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ. Μ65 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ. Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Word Κείμενο
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life