Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών > Άρθρα |


Μ68 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ Α΄ (ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ).
Μ68 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ Α΄ (ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ).

Μ68 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ Α΄ (ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ).

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

Δικαίωμα απόκτησης τέτοιας άδειας έχουν οι Έλληνες πολίτες που έχουν συμπληρώσει το 18ο  έτος της ηλικίας τους και είναι κάτοχοι ενός από τα παρακάτω πτυχία:

1. Πτυχίο ηλεκτρολόγου, μηχανολόγου μηχανικού ή ηλεκτρολόγου μηχανικού του Ε.Μ.Π. ή   ισότιμης πολυτεχνικής σχολής ημεδαπής ή αλλοδαπής.

2. Πτυχίο Φυσικού Τμήματος Φυσικομαθηματικής Σχολής Πανεπιστημίου ημεδαπής ή αλλοδαπής με ενδεικτικό ραδιοηλεκτρολογίας ή ηλεκτρονικής.

3. Πτυχίο Μηχανικού Τηλεπικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών.

4. Πτυχίο Στρατιωτικής Σχολής Μηχανικού Αεροπορίας (ΣΜΑ) ειδικότητας τηλ/νιών -    ηλεκτρονικών.

5. Πτυχίο Στρατιωτικής Σχολής Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων.

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

1. Αίτηση.

    2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου μιας των προαναφερόμενων σχολών.

 3. Δύο ( 2 ) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.

    4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:

« δεν υπόκειμαι στις στερήσεις από αμετάκλητη  καταδίκη για ανυποταξία ή λιποταξία, δεν έχω καμιά απαίτηση από την υπηρεσία σε μελλοντική αμφισβήτηση των δικαιολογητικών στο να μου αφαιρεθεί το πτυχίο μου και δεν έχω υποβάλει δικαιολογητικά για την απόκτηση άδειας ραδιοηλεκτρολόγου Α΄ σε άλλη υπηρεσία της χώρας ».

    5. Παράβολο Δημόσιου Ταμείου 15 ΕΥΡΩ ( ΥΜΕ Αρ. Πρ. 3544/383 ).

    6. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

 

 

 Φάκελος κατάθεσης δικαιολογητικών.

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

 

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.

 


 

Πηγή : Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Μ68 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ Α΄ (ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ). Μ68 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ Α΄ (ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ). Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Word Κείμενο
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life