Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών > Άρθρα |


Μ71 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ Β΄(ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ).
Μ71 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ Β΄(ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ).

Μ71 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ Β΄(ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ).

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

  1. Ελληνική υπηκοότητα και ηλικία 18 ετών και άνω.

  2. Κατοχή πτυχίου αναγνωρισμένης από το κράτος ανώτερης σχολής ηλεκτρονικών.

  3. Επιτυχής εξέταση ενδιαφερομένου.

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

  1. Αίτηση.

  2. Επικυρωμένο αντίγραφο του κατεχόμενου πτυχίου ανώτερης σχολής ηλεκτρονικών.

  3. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.

  4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:

« δεν υπόκειμαι στις στερήσεις από αμετάκλητη  καταδίκη για ανυποταξία ή λιποταξία, δεν έχω καμιά απαίτηση από την υπηρεσία σε μελλοντική αμφισβήτηση των δικαιολογητικών στο να μου αφαιρεθεί το πτυχίο μου και δεν έχω υποβάλει δικαιολογητικά για την απόκτηση άδειας ραδιοηλεκτρολόγου Α΄ σε άλλη υπηρεσία της χώρας ».

  7. Παράβολο Δημόσιου Ταμείου 15 ΕΥΡΩ ( ΥΜΕ Αρ. Πρ. 3544/383 ).

  8. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

 

 

 Φάκελος κατάθεσης δικαιολογητικών.

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

 

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.

 


 

Πηγή : Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Μ71 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ Β΄(ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ). Μ71 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ Β΄(ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ). Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Word Κείμενο
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life