Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών > Άρθρα |


Μ73 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΓΡΑΦΗΤΗ, ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ.
Μ73 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΓΡΑΦΗΤΗ, ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ.

Μ73 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΓΡΑΦΗΤΗ, ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

 1. Ελληνική υπηκοότητα και ηλικία 18 ετών και άνω.

 2. Να κατέχει τουλάχιστον απολυτήριο λυκείου ή εξαταξίου γυμνασίου ή άλλο τίτλο τουλάχιστον ισότιμης προς αυτά σχολής .

 3. Να έχει άρτια όραση , ακοή και άρθρωση φωνής .

 4. Να είναι κάτοχος απολυτηρίου κρατικής σχολής ραδιοτηλεγραφητών ή νόμιμης ιδιωτικής     σχολής ραδιοτηλεγραφίας - ραδιοτηλεφωνίας ή σχολής του ΟΤΕ, των Ενόπλων Δυνάμεων ή   των Σωμάτων Ασφαλείας.

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

 1.  Αίτηση.

 2. Πτυχίο, αποδεικτικό ή βεβαίωση σχολής ασυρματιστών, ή των άλλων σχολών που   περιγράφονται παραπάνω.

 3. Απολυτήριο λυκείου ή εξαταξίου γυμνασίου ή τίτλο τουλάχιστον ισότιμης σχολής .

 4.  Πιστοποιητικό κρατικής ή δημοτικής υγειονομικής υπηρεσίας ή νοσοκομείου.

 5.  Τρεις ( 3 ) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.

 6.  Παράβολο 17,50 ΕΥΡΩ.

 7.  Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

 

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.

 


 

Πηγή : Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Μ73 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΓΡΑΦΗΤΗ, ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ. Μ73 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΓΡΑΦΗΤΗ, ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ. Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Word Κείμενο
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life