Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών > Άρθρα |


Μ74 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ – ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΙ C.B.
Μ74 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ – ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΙ C.B.

Μ74 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ - ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΙ C.B.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

        Οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοσταθμών C.B. διακρίνονται σε τρεις   κατηγορίες:   Α΄, Β΄, Γ΄

   1.  Η άδεια Α΄ Κατηγορίας περιλαμβάνει τους σταθερούς σταθμούς και χορηγείται:

        Σε ενώσεις προσώπων C.B.

           • Σε άτομα που μένουν σε απομονωμένες κατοικίες αγροτικών, νησιωτικών ή ορεινών περιοχών και σε μονές κατόπιν σχετικής βεβαίωσης των αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης  και του Ο.Τ.Ε.

      • Σε ενώσεις προσώπων ( χωρίς οικονομικό συμφέρον ) που ασχολούνται με την προσφορά βοηθείας σε περιπτώσεις ανάγκης σε ανθρώπους ή ζώα ή με την προστασία του περιβάλλοντος.

         • Κατ΄ εξαίρεση και για διάστημα όχι μεγαλύτερο των έξι ( 6 ) μηνών σε ομάδες προσώπων που παρέχουν κοινωφελές έργο ή που ασχολούνται με εκδηλώσεις πολιτιστικού χαρακτήρα, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της αρμόδιας κατά περίπτωση Δημόσιας Υπηρεσίας.  

    2.  Η άδεια Β΄ Κατηγορίας περιλαμβάνει τους κινητούς σταθμούς.

    3.  Η άδεια Γ΄ Κατηγορίας περιλαμβάνει τους φορητούς σταθμούς.

 Η Β΄ και η Γ΄ χορηγούνται σε Έλληνες πολίτες που  έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

     Ι. ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ

   1. Αίτηση.

   2. Έντυπο προμήθειας σταθμού C.B. ( τιμολόγιο ), το οποίο φέρει υπογραφές πωλητή και σφραγίδα καταστήματος.

   3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει την μόνιμη κατοικία και ότι δεν έχει ανακληθεί προσωρινά ή οριστικά προηγούμενη άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοσταθμού C.B. στο όνομά του.

   4. Παράβολο 35,20 ΕΥΡΩ για κινητούς και φορητούς ή 88,04 ΕΥΡΩ για σταθερό.

   5. Φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας οχήματος ( για κινητό σταθμό ).

   6. Έγκριση τύπου του μηχανήματος ή πιστοποιητικό συμμόρφωσης.

   7.  Επικυρωμένο αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.

   8. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης εξοπλισμού.

   9. Τεχνικά στοιχεία εξοπλισμού ( οίκος κατασκευής, αριθμός πλαισίου συσκευής, ισχύς εξόδου, συχνότητα λειτουργίας, αριθμός καναλιών, είδος διαμόρφωσης ).

 

   ΙΙ. ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ

    1. Αίτηση.

    2. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει την μόνιμη κατοικία και ότι δεν έχει ανακληθεί προσωρινά ή  οριστικά προηγούμενη άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοσταθμού C.B. στο όνομά του.

    3. Παράβολο 35 ΕΥΡΩ για κινητό και φορητό, 88 ΕΥΡΩ για σταθερό.

 

III. ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

   1. Αίτηση.

   2. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει την μόνιμη κατοικία και ότι δεν έχει ανακληθεί προσωρινά ή  οριστικά προηγούμενη άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοσταθμού C.B. στο όνομά του.

   3. Παράβολο 6 ΕΥΡΩ.


 

Πηγή : Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Μ74 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ – ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΙ C.B. Μ74 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ – ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΙ C.B. Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Word Κείμενο
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life