Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών > Άρθρα |


Μ76 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΜΕA.
Μ76 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΜΕA.

Μ76 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ - ΑΝΑΝΕΩΣΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΜΕA.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

  Ι. ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

 

  1. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση.

  2. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.

  3. Φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης του αιτούντος.

  4. Δύο φωτογραφίες έγχρωμες.

  5.Το ειδικό σήμα στάθμευσης για αναπηρικά οχήματα, το οποίο προβλέπεται από την Γ4Α/Φ/3012/1984 Απόφαση Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, εφόσον αυτό έχει χορηγηθεί.

  6. Κάθε διοικητική ή δικαστική πράξη ή απόφαση σχετική με την υιοθεσία ή την αναδοχή Ατόμων με Αναπηρίες (για τις περιπτώσεις κατόχων ΙΧ οχημάτων που έχουν αποκτηθεί χωρίς τις διαδικασίες που προβλέπονται από την σχετική νομοθεσία περί απαλλαγής τελών ταξινόμησης για ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα).

 

ΙΙ. ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ

 

  1. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση.

  2. Φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης του αιτούντος.

 

   

     III. ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ, ΚΛΟΠΗΣ Ή ΦΘΟΡΑΣ ΤΟΥ

            ΔΕΛΤΙΟΥ

 

        1. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται η απώλεια ή η κλοπή ή η φθορά του Δελτίου Στάθμευσης ( αντίγραφο του νέου Δελτίου Στάθμευσης για ΑΜΕΑ, χορηγείται εντός ενός μηνός από την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης ).

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

 

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο


 

Πηγή : Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Μ76 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΜΕA. Μ76 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΜΕA. Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Word Κείμενο
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life