Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων > ’ρθρα |


ΕΒ05 - Ηλεκτροδότηση κτηνοτροφικής μονάδας μέσω του προγράμματος αγροτικού εξηλεκτρισμού
ΕΒ05 - Ηλεκτροδότηση κτηνοτροφικής μονάδας μέσω του προγράμματος αγροτικού εξηλεκτρισμού

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση

 2. ’δεια γεώτρησης (φωτοτυπία) ή άδεια χρήσης

 3. ’δεια οικοδομής (φωτοτυπία).

 4. ’δεια λειτουργίας (φωτοτυπία).

 5. Εκκαθαριστικό εφορίας (φωτοτυπία).

 6. Παράβολο από την Υπηρεσία μας (50 ευρώ)

 7. Μελέτη ηλεκτρολόγου για το είδος και το μέγεθος των ηλεκτρικών φορτίων που θα χρειαστούν.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Για επαύξηση ισχύος χρειάζεται επί πλέον και λογαριασμός ρεύματος.


Προϋποθέσεις - Διαδικασία :  

  • Επί τόπου έλεγχος από τον αρμόδιο υπάλληλο, αποστολή στη ΔΕΗ του δελτίου για μελέτη και κοστολόγηση του έργου, σύσκεψη ΤΕΑΕ προκειμένου να συντάξει το πρόγραμμα αγροτικού εξηλ/σμού (εφόσον υπάρχουν πιστώσεις), υπογραφή του προγράμματος από τον Νομάρχη, αποστολή στη ΔΕΗ του προγράμματος και ειδοποίηση των ενδιαφερομένων για να πληρώσουν την συμμετοχή και στη συνέχεια κατασκευή του έργου.


Κόστος :  ------

Χρόνος διεκπεραίωσης :
• Ανάλογα με τον αριθμό των αιτήσεων και των πιστώσεων συντάσσεται και το πρόγραμμα αγροτ. εξηλ/σμού

 


 

Πηγή : Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life