Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Δημοπρασίες - Διαγωνισμοί

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Ενημέρωση Πολιτών > Δημοπρασίες - Διαγωνισμοί > Άρθρα |


ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΔΟΛΩΜΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟΥ (CB) SUCCESS 0,24 CB)
Ανακοινώνουμε ότι στις 17 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ του έτους 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. στο Διοικητήριο Βόλου θα πραγματοποιηθεί Ανοικτός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΔΟΛΩΜΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟΥ (CB) SUCCESS 0,24 CB) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή , ανώτατη τιμή του υπό προμήθεια είδους 6,43 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. Η προϋπολογιζόμενη του έργου δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ευρώ (353.650 €), μη συμπεριλαμβα-νομένου του ΦΠΑ


 

Πηγή : Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2009 Δημοπρασίες - Διαγωνισμοί
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο περίληψη διακήρυξης Ανακοινώνουμε ότι στις 17 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ του έτους 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. στο Διοικητήριο Βόλου θα πραγματοποιηθεί Ανοικτός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΔΟΛΩΜΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟΥ (CB) SUCCESS 0,24 CB) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή , ανώτατη τιμή του υπό προμήθεια είδους 6,43 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. Η προϋπολογιζόμενη του έργου δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ευρώ (353.650 €), μη συμπεριλαμβα-νομένου του ΦΠΑ Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2009 Word Κείμενο
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life