Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίαςhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/index.aspΑνακοινώσειςAnnouncementsel8http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4548Γνωστοποίηση πλήρωσης μιας (1) κενής θέσης Ειδικού Συμβούλου επί θεμάτων Διοίκησηςhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4548Ο Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας γνωστοποιεί ότι πρόκειται να πληρωθεί μια (1) κενή θέση Ειδικού Συμβούλου επί θεμάτων Διοίκησης και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, από τη δημοσίευση της γνωστοποίησης αυτής, σχετική αίτηση1/11/2011http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4538Αποτελέσματα ανακοίνωσης πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δ/νσης Κτηνιατρικής της Ν.Α. Μαγνησίας http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4538Αποτελέσματα ανακοίνωσης πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δ/νσης Κτηνιατρικής της Ν.Α. Μαγνησίας 12/29/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4535Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ. Α΄) Βόλου στο Δημοτικό Διαμέρισμα Διμηνίου Δήμου Αισωνίαςhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4535Ανακοινώνουμε ότι στο Νομαρχιακό Συμβούλιο έχει διαβιβαστεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ. Α΄) Βόλου στο Δημοτικό Διαμέρισμα Διμηνίου Δήμου Αισωνίας12/17/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4536Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) φωτοβολταϊκού σταθμού στην κτηματική περιφέρεια Αερινού, στο Δήμο Φερώνhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4536Ανακοινώνουμε ότι στο Νομαρχιακό Συμβούλιο έχει διαβιβαστεί από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) φωτοβολταϊκού σταθμού συνολικής ονομαστικής ισχύος 5,49666 MWp, φερόμενης ιδιοκτησίας της “HELLENIC SUN SOLUTION A.E.” που προτείνεται να εγκατασταθεί στα αγροτεμάχια υπ’ αριθμ. 206, 207 και 208 κτηματικής περιφέρειας Αερινού, στο Δήμο Φερών12/17/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4533Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δ/νσης Κτηνιατρικής της Ν.Α. Μαγνησίαςhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4533Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δ/νσης Κτηνιατρικής που εδρεύει στο Βόλο12/10/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4528Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι διαφόρων έργων και δραστηριοτήτωνhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4528Με τις αρ. 2492/30-11-2010, 2577/24-11-2010, 2537/24-11-2010, 2067/18-11-2010, 2121/18-11-2010, 2077/18-11-2010, 2121/8-11-2010, 2042/11-11-2010, 2232/4-11-2010 και 2037/4-11-2010 αποφάσεις του Νομάρχη Μαγνησίας εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι των παρακάτω έργων και δραστηριοτήτων12/8/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4529Τροποποιήθηκαν οι αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων διαφόρων έργων και δραστηριοτήτωνhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4529Με τις αρ. 2229/1-12-2010, 2602/30-11-2010, 2692/30-11-2010 και 2104/4-11-2010 αποφάσεις του Νομάρχη Μαγνησίας τροποποιήθηκαν οι αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των παρακάτω έργων και δραστηριοτήτων12/8/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4530Παρατάθηκε η διάρκεια ισχύος των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων διαφόρων δραστηριοτήτωνhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4530Με τις αρ. 2158/2-12-2010, 1033/2-12-2010, 2103/18-11-2010, 2071/19-11-2010, 2153/24-11-2010, 1434/8-11-2010 και 2055/11-11-2010 αποφάσεις του Νομάρχη Μαγνησίας παρατάθηκε αντίστοιχα η διάρκεια ισχύος των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των παρακάτω δραστηριοτήτων12/8/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4526Προγραμματικές συμβάσεις που συνήψε η Ν.Α. Μαγνησίας με διάφορους φορείς από 1-1-07 έως σήμεραhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4526Προγραμματικές συμβάσεις που συνήψε η Ν.Α. Μαγνησίας με διάφορους φορείς από 1-1-07 έως σήμερα12/3/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4527Ανακοίνωση στοιχείων της ΝΑΜ που αφορούν σε δαπάνες δημοσιότητας (υποχρεωτικές από το νόμο και μη) σε ΜΜΕ για τα έτη 2007-2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4527Ανακοίνωση στοιχείων της ΝΑΜ που αφορούν σε δαπάνες δημοσιότητας (υποχρεωτικές από το νόμο και μη) σε ΜΜΕ για τα έτη 2007-201012/3/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4525Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την κατασκευή και λειτουργία ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ στο Δ.Δ. Ευξεινούπολης Δήμου Αλμυρούhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4525Ανακοινώνουμε ότι στο Νομαρχιακό Συμβούλιο έχει διαβιβαστεί από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την κατασκευή και λειτουργία ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 3.342,82 KW, φερόμενης ιδιοκτησίας GITZELI SOLAR ENERGY PRODUCTION ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., στη θέση «Γιντζελί» του Δ.Δ. Ευξεινούπολης Δήμου Αλμυρού12/2/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4524Tροποποίηση-ανανέωση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία οργανωμένης τουριστικής κατασκήνωσης στη θέση «ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ» του Δήμου Μουρεσίουhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4524Ανακοινώνουμε ότι με την αρ. 167934/3184/15-11-2010 Κ.Υ.Α. τροποποιήθηκε-ανανεώθηκε η χρονική διάρκεια ισχύος της αρ. 69481/10-12-1999 Κ.Υ.Α. ΥΠΕΧΩΔΕ-ΕΟΤ «΄Εγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία οργανωμένης τουριστικής κατασκήνωσης (camping) Γ΄ τάξης, δυναμικότητας 520 ατόμων (130 θέσεων) στη θέση «ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ» του Δήμου Μουρεσίου, φερόμενης ιδιοκτησίας Δήμου Μουρεσίου και με φορέα λειτουργίας την «Ν. ΜΠΑΣΜΑΤΖΙΔΗΣ – Π. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Ο.Ε.»11/29/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4523Κατάταξη έργων στη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρωνhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4523Με τις αρ. 7217/156305/10-11-2010, 7574/164873/16-11-2010, 6243/138690/10-11-2010, 6244/138716/10-11-2010, 5313/128536/10-11-2010, 4771/119208/29-10-2010 και 6956/150428/29-10-2010 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας, τα παρακάτω έργα κατατάχτηκαν αντίστοιχα στη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του άρθρου 11 της Η.Π. 11014/703/Φ.104/14-3-2003 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 332/Β΄/20-3-2003) και αρμόδια υπηρεσία για την έγκριση των Π.Ο. είναι η Δ/νση Προστασίας Περιβάλλοντος της Ν.Α. Μαγνησίας ή η Δ/νση Ανάπτυξης κατά περίπτωση11/29/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4521Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι μονάδας παραγωγής βιοντήζελ στη Β΄ BΙ.ΠΕ Βόλουhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4521Με την αρ. 5029/122696/10-11-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι της μονάδας παραγωγής βιοντήζελ, με την επωνυμία «ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.», που βρίσκεται στη Β΄ BΙ.ΠΕ Βόλου11/18/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4516Τροποποιήθηκαν οι αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων διαφόρων δραστηριοτήτωνhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4516Με τις αρ. 2347/27-10-2010, 2276/20-10-2010 και 2274/20-10-2010 αποφάσεις του Νομάρχη Μαγνησίας τροποποιήθηκαν αντίστοιχα οι αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των παρακάτω δραστηριοτήτων11/16/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4518Ανανεώθηκαν οι αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων διαφόρων δραστηριοτήτωνhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4518Με τις αρ. 1874/3-11-2010, 2110/27-10-2010, 1775/13-10-2010, 1223/15-10-2010 και 1910/18-10-2010 αποφάσεις του Νομάρχη Μαγνησίας ανανεώθηκαν αντίστοιχα οι αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των παρακάτω δραστηριοτήτων11/16/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4519Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών στο Δήμο Φερώνhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4519Με την αρ. 3929/102706/29-10-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών έκτασης 80.439 τ.μ. της εταιρείας ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. στη θέση Οβριά Δ.Δ. Βελεστίνου του Δήμου Φερών11/16/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4520Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία σε χειμάρρους του κεντρικού και νοτίου Πηλίου»http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4520Με την αρ. 7573/164868/29-10-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία σε χειμάρρους του κεντρικού και νοτίου Πηλίου»11/16/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4517Παρατάθηκε η διάρκεια ισχύος των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων διαφόρων δραστηριοτήτωνhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4517Με τις αρ. 1869/3-11-2010, 1855/3-11-2010, 1907/3-11-2010, 1779/3-11-2010, 1902/3-11-2010, 1933/3-11-2010, 1841/22-10-2010, 1967/22-10-2010, 1944/22-10-2010, 1643/22-10-2010, 1677/13-10-2010, 1802/18-10-2010 και 1824/18-10-2010 αποφάσεις του Νομάρχη Μαγνησίας παρατάθηκε αντίστοιχα η διάρκεια ισχύος των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των παρακάτω δραστηριοτήτων11/16/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4514Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «΄Εργα αντιπλημμυρικής προστασίας σε χειμάρρους της νήσου Σκιάθου»http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4514Ανακοινώνουμε ότι στο Νομαρχιακό Συμβούλιο έχει διαβιβαστεί από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «΄Εργα αντιπλημμυρικής προστασίας σε χειμάρρους της νήσου Σκιάθου»10/26/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4512Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι διαφόρων δραστηριοτήτωνhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4512Με τις αρ. 1343/1-10-2010, 2589/09/27-9-2010, 1482/27-9-2010 και 1635/27-9-2010 αποφάσεις του Νομάρχη Μαγνησίας εγκρίθηκαν αντίστοιχα οι περιβαλλοντικοί όροι των παρακάτω δραστηριοτήτων10/25/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4513Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι βιομηχανίας μεταλλικών κατασκευών στην Α΄ ΒΙ.ΠΕ Βόλουhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4513Με την αρ. 5518/131421/5-10-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι της βιομηχανίας μεταλλικών κατασκευών με την επωνυμία «SERVISTEEL A.E.», που βρίσκεται στην Α΄ ΒΙ.ΠΕ Βόλου10/25/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4509Ανανεώθηκαν οι αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων διαφόρων δραστηριοτήτωνhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4509Με τις αρ. 1757/24-9-2010 και 2918/09/16-9-2010 αποφάσεις του Νομάρχη Μαγνησίας ανανεώθηκαν αντίστοιχα οι αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των παρακάτω δραστηριοτήτων10/22/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4511Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της μονάδας ψυγείων-διαλογητηρίων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζαγοράςhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4511Ανακοινώνουμε ότι στο Νομαρχιακό Συμβούλιο έχει διαβιβαστεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της μονάδας ψυγείων-διαλογητηρίων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζαγοράς που βρίσκεται στο 4ο χλμ. Ζαγοράς – Χορευτού, Δήμου Ζαγοράς10/22/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4510Τροποποιήθηκε η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου «Διαπλάτυνση τμήματος Επαρχιακής Οδού Σέσκλο-Λατομείο) στο Νομό Μαγνησίαςhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4510Με την αρ. 6970/150875/5-10-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας τροποποιήθηκε η αρ. 6173/137829/9-9-2010 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου «Διαπλάτυνση τμήματος Επαρχιακής Οδού Σέσκλο-Λατομείο) στο Νομό Μαγνησίας10/22/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4499Αποτελέσματα ανακοίνωσης πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα εννέα (19) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4499Εκδόθηκαν τα αποτελέσματα ανακοίνωσης πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα εννέα (19) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας 10/6/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4494Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή και λειτουργία ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ στη θέση «΄Ανω Γεντζελή» του Δ.Δ. Αλμυρού του Δήμου Αλμυρούhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4494Με την αρ. 6192/138031/29-9-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή και λειτουργία ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 2.956,8 KW, φερόμενης ιδιοκτησίας ΦΩΤΟ.Π.ΑΛ. Μ.Ε.Π.Ε., στη θέση «΄Ανω Γεντζελή» του Δ.Δ. Αλμυρού του Δήμου Αλμυρού10/6/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4497Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας στη θέση «Παλούκι» του Δ.Δ. Σκοπέλου, στο Δήμο Σκοπέλουhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4497Με την αρ. 6435/141432/29-9-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης «1000280-ΣΚΟΠΕΛΟΣ» της VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., στη θέση «Παλούκι» του Δ.Δ. Σκοπέλου, στο Δήμο Σκοπέλου10/6/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4490Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι διαφόρων έργων και δραστηριοτήτωνhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4490Με τις αρ. 1923/16-9-2010, 1593/3-9-2010 και 1479/9-9-2010 αποφάσεις του Νομάρχη Μαγνησίας εγκρίθηκαν αντίστοιχα οι περιβαλλοντικοί όροι των παρακάτω έργων και δραστηριοτήτων9/28/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4489Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου «Σταθμός Ξηράς Κινητής Τηλεφωνίας στη θέση “1006434 ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ“» στο Δ.Δ. Μηλεών Δήμου Μηλεώνhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4489Με την αρ. 3064/83837/9-9-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου «Σταθμός Ξηράς Κινητής Τηλεφωνίας της VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝΕ στη θέση “1006434 ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ“» στο Δ.Δ. Μηλεών Δήμου Μηλεών9/28/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4488Ανανέωση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία βιοτεχνίας κατασκευής κουφωμάτων αλουμινίου-σιδήρου, που λειτουργεί σε περιοχή εκτός σχεδίου του Δήμου Νέας Αγχιάλουhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4488Με την αρ. 855/9-9-2010 απόφαση του Νομάρχη Μαγνησίας ανανεώθηκε ως προς τη χρονική ισχύ και τροποποιήθηκε ως προς την επωνυμία (από ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ σε ΧΑΡΑΤΖΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ και ΣΙΑ Ε.Ε.») η αρ. 3100/14-7-1998 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία βιοτεχνίας κατασκευής κουφωμάτων αλουμινίου-σιδήρου, που λειτουργεί σε περιοχή εκτός σχεδίου του Δήμου Νέας Αγχιάλου9/27/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4486Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που αφορά το Καθεστώς Ενίσχυσης του Βαμβακιούhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4486Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας ειδοποιούνται οι βαμβακοπαραγωγοί ότι με πρόσφατη εγκύκλιο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τροποποιείται η Κοινή Υπουργική Απόφαση που αφορά το Καθεστώς Ενίσχυσης του Βαμβακιού9/27/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4481Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα εννέα (19) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4481Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα εννέα (19) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της 9/21/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4479Ενίσχυση της μεταφοράς αλεύρων και ζωοτροφών στις Βορ. Σποράδεςhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4479Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας υπεν-θυμίζεται ότι στα πλαίσια του κανονισμού (ΕΚ) 1405/2006 ενισχύεται η μεταφορά ζωοτροφών και αρτοποιήσιμων σιτάλευρων στα μικρά Νησιά του Αιγαίου. Για τις Βόρειες Σποράδες το ποσό της ε-νίσχυσης ανέρχεται σε 20 ευρώ/τόνο. Το ποσό της ενίσχυσης μετακυλίεται στον τελικό χρήστη - πελάτη9/20/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4477Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για τη λειτουργία υφιστάμενου ξενοδοχείου στην εκτός σχεδίου περιοχή «Τρούλος» Δήμου Σκιάθουhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4477Με την αρ. 5195/125641/7-9-2010 απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για τη λειτουργία υφιστάμενου ξενοδοχείου κλασικού τύπου 2*, δυναμικότητας 67 κλινών, με την επωνυμία «ΜΟΡΦΙΑ», φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΒΕΡΒΕΡΗ ΜΑΡΙΑ και ΣΙΑ Ο.Ε.», στην εκτός σχεδίου περιοχή «Τρούλος» Δήμου Σκιάθου9/17/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4476Κατάταξη στη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας «Ελαιοτριβείο της Αγροτικής Συνεταιριστικής Οργάνωσης (Α.Σ.Ο.) Σκοπέλου»http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4476Με την αρ. 5963/135432/7-9-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας η δραστηριότητα «Ελαιοτριβείο της Αγροτικής Συνεταιριστικής Οργάνωσης (Α.Σ.Ο.) Σκοπέλου», που πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «Δρακοντόσχισμα» του Δήμου Σκοπέλου, κατατάχτηκε στη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του άρθρου 11 της Η.Π. 11014/703/Φ.104/14-3-2003 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 332/Β΄/20-3-2003) και αρμόδια υπηρεσία για την έγκριση των Π.Ο. είναι η Δ/νση Ανάπτυξης της Ν.Α. Μαγνησίας9/17/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4478Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι διαφόρων έργων και δραστηριοτήτωνhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4478Με τις αρ. 397/7-9-2010, 1705/7-9-2010 και 1915/31-8-2010 αποφάσεις του Νομάρχη Μαγνησίας εγκρίθηκαν αντίστοιχα οι περιβαλλοντικοί όροι των παρακάτω έργων και δραστηριοτήτων9/17/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4439Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι διαφόρων έργων και δραστηριοτήτωνhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4439Με τις αρ. 1845/10-8-2010, 856/9-8-2010, 1378/9-8-2010, 1319/11-8-2010, 1485/11-8-2010, 1243/11-8-2010, 1329/6-8-2010, 1511/6-8-2010, 1323/3-8-2010, 1637/3-8-2010, 1270/2-8-2010, 1208/2-8-2010 και 1087/2-8-2010 αποφάσεις του Νομάρχη Μαγνησίας εγκρίθηκαν αντίστοιχα οι περιβαλλοντικοί όροι των παρακάτω έργων και δραστηριοτήτων8/31/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4442Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας στη Κοινότητα Ανάβρας Ν.Μαγνησίαςhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4442Ανακοινώνουμε ότι στο Νομαρχιακό Συμβούλιο έχει διαβιβαστεί από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 167 αγελάδων ελευθέρας βοσκής και 61 μοσχαριών πάχυνσης, ιδιοκτησίας Τσάνη Βασιλείου, στη θέση «ΚΥΡΟΥ-ΠΑΛΙΟΥΡΙ», της Κοινότητας Ανάβρας στο Νομό Μαγνησίας8/31/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4438Ανανεώθηκαν οι αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων διαφόρων δραστηριοτήτωνhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4438Με τις αρ. 1145/11-8-2010, 1748/3-8-2010, 1116/3-8-2010, 1741/3-8-2010, 1595/3-8-2010, 1749/4-8-2010, 1777/3-8-2010, 1778/3-8-2010, 1623/3-8-2010, 1594/3-8-2010, 1622/3-8-2010, 1624/3-8-2010, 1654/3-8-2010, 1363/29-7-2010 και 1435/2-8-2010 αποφάσεις του Νομάρχη Μαγνησίας ανανεώθηκαν αντίστοιχα οι αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των παρακάτω δραστηριοτήτων8/31/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4440Κατάταξη του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου προς Χ.Υ.Τ.Α. Αργαλαστής» στη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4440Με την αρ. 5152/124774/12-8-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας το έργο «Ασφαλτόστρωση δρόμου προς Χ.Υ.Τ.Α. Αργαλαστής» κατατάχτηκε στη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του άρθρου 11 της Η.Π. 11014/703/Φ.104/14-3-2003 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 332/Β΄/20-3-2003) και αρμόδια υπηρεσία για την έγκριση των Π.Ο. είναι η Δ/νση Προστασίας Περιβάλλοντος της Ν.Α. Μαγνησίας8/31/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4441Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου «Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας στο Βόλο (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ : 1105907 ΒΟΛΟΣ ΚΕΝΤΡΟ 2)»http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4441Με την αρ. 2357/64359/18-8-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου «Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝΕ στην οδό Αργοναυτών 24, στο Βόλο (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ : 1105907 ΒΟΛΟΣ ΚΕΝΤΡΟ 2)»8/30/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4435Ανακοίνωση περί διάθεσης περιπτέρου στο Λουτράκι Γλώσσαςhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4435Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας ανακοινώνει ότι θα διαθέσει, με σειρά προτεραιότητας: α) σε Πολεμιστή της Κύπρου ή β) σε Άτομο με Αναπηρία ή γ) σε Πολύτεκνο, μία άδεια εκμετάλλευσης περιπτέρου στον οικισμό Λουτράκι του Τοπικού Διαμερίσματος Γλώσσας του Δήμου Σκοπέλου. Καλούνται οι Πολεμιστές της Κύπρου, τα Άτομα με Αναπηρία και οι Πολύτεκνοι να υποβάλουν μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2010 αίτηση χορήγησης άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου στην υπηρεσία μας.8/26/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4434Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Διάνοιξη δασικού δρόμου Γ΄ κατηγορίας στη θέση Μακρύς Κάβος στη νήσο Αλόννησο»http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4434Ανακοινώνουμε ότι στο Νομαρχιακό Συμβούλιο έχει διαβιβαστεί από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Διάνοιξη δασικού δρόμου Γ΄ κατηγορίας στη θέση Μακρύς Κάβος στη νήσο Αλόννησο»8/24/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4430Διάθεση περιπτέρων σε Πολεμιστές της Κύπρου, Άτομα με Αναπηρία και Πολύτεκνουςhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4430Διάθεση περιπτέρων σε Πολεμιστές της Κύπρου, Άτομα με Αναπηρία και Πολύτεκνους (βλ.συνημμένα αρχεία)8/13/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4431Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή και λειτουργία του τμήματος από ΑΚ Αγίων Θεοδώρων έως είσοδο Αλμυρού του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4431Με την αρ. 128262/21-7-2010 Κοινή Απόφαση των Υπουργών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ τροποποιήθηκε η ΚΥΑ με αρ. 80458/94/22-6-1995, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή και λειτουργία του τμήματος από ΑΚ Αγίων Θεοδώρων έως είσοδο Αλμυρού του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ, όπως παρατάθηκε με την αρ. 141512/23-2-2005 όμοια8/12/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4423Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου «Παράκαμψη Αχιλλείου» του Δήμου Πτελεούhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4423Με την αρ. 3795/99881/6-7-2010 απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου «Παράκαμψη Αχιλλείου» του Δήμου Πτελεού7/23/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4424Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας στη θέση «Γραντζάς» του Δ.Δ. Σούρπης στο Δήμο Σούρπηςhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4424Με την αρ. 4086/106123/12-7-2010 απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης “1000130 – ΠΤΕΛΕΟΣ» της VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝΕ Α.Ε.Ε.Τ., στη θέση «Γραντζάς» του Δ.Δ. Σούρπης στο Δήμο Σούρπης7/23/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4421Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου στη θέση «Χούνες» του Δ.Δ. Συκής Δήμου Αφετώνhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4421Με την αρ. 3116/84880/30-6-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων της ΕΥΡΩΜΑΡ Ε.Π.Ε., σε έκταση 42.295 τ.μ., στη θέση «Χούνες» του Δ.Δ. Συκής Δήμου Αφετών7/19/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4422Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι υφιστάμενης μονάδας κατασκευής μηχανημάτων αρτοποιίας στην Α΄ Βιομηχανική Περιοχή Βόλουhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4422Με την αρ. 2651/72725/1-6-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι της υφιστάμενης μονάδας κατασκευής μηχανημάτων αρτοποιίας φερόμενης ιδιοκτησίας της «CLIVANEXPORT-ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Ε.», που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 20 της Α΄ Βιομηχανικής Περιοχής Βόλου7/19/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4418Κατάταξη έργων στη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρωνhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4418Με τις αρ. 3515/93772/30-6-2010 και 3254/88459/30-6-2010 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας, τα παρακάτω έργα και δραστηριότητες κατατάχτηκαν αντίστοιχα στη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του άρθρου 11 της Η.Π. 11014/703/Φ.104/14-3-2003 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 332/Β΄/20-3-2003) και αρμόδια υπηρεσία για την έγκριση των Π.Ο. είναι η Δ/νση Προστασίας Περιβάλλοντος της Ν.Α. Μαγνησίας7/19/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4417Τροποποιήθηκαν οι αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων διαφόρων δραστηριοτήτωνhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4417Με τις αρ. 1282/1-7-2010, 907/25-6-2010, 2588/09/28-6-2010 και 1532/28-6-2010 αποφάσεις του Νομάρχη Μαγνησίας τροποποιήθηκαν αντίστοιχα οι αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των παρακάτω δραστηριοτήτων7/19/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4419Ανανεώθηκαν οι αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων διαφόρων δραστηριοτήτωνhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4419Με τις αρ. 2240/09/5-7-2010, 2630/09/5-7-2010, 2686/09/5-7-2010, 696/25-6-2010, 774/25-6-2010, 1064/25-6-2010, 1435/25-6-2010, 645/25-6-2010, 1350/16-6-2010, 676/17-6-2010 και 1164/09/17-6-2010 αποφάσεις του Νομάρχη Μαγνησίας ανανεώθηκαν αντίστοιχα οι αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των παρακάτω δραστηριοτήτων7/19/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4420Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι διαφόρων έργων και δραστηριοτήτωνhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4420Με τις αρ. 692/25-6-2010, 624/24-6-2010, 802/1-7-2010, 1030/25-6-2010, 1152/1-7-2010 και 1006/25-6-2010 αποφάσεις του Νομάρχη Μαγνησίας εγκρίθηκαν αντίστοιχα οι περιβαλλοντικοί όροι των παρακάτω έργων και δραστηριοτήτων7/19/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4410Αποτελέσματα ανακοίνωσης πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.Α. Μαγνησίαςhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4410Πίνακες κατάταξης και πίνακες απορριπτέων υποψηφίων7/5/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4387εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου «Ανόρυξη νέας δημοτικής υδρευτικής γεώτρησης στη θέση «Φιλιάτικα» του Τ.Δ. Κερασιάς Δήμου Κάρλας»http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4387Με την αρ. 2998/09/12-5-2010 απόφαση του Νομάρχη Μαγνησίας εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου «Ανόρυξη νέας δημοτικής υδρευτικής γεώτρησης στη θέση «Φιλιάτικα» του Τ.Δ. Κερασιάς Δήμου Κάρλας6/21/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4388Ανανεώθηκαν οι αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων διαφόρων δραστηριοτήτωνhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4388Με τις αρ. 1654/09/17-5-2010, 408/12-4-2010, 911/12-5-2010, 2942/09/12-5-2010, 55/12-5-2010, 710/12-5-2010, 629/12-5-2010 και 696/12-5-2010 αποφάσεις του Νομάρχη Μαγνησίας ανανεώθηκαν αντίστοιχα οι αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των παρακάτω δραστηριοτήτων6/21/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4389Ανανεώθηκε η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων υφιστάμενου συνεργείου μηχανικών μερών οχημάτων, στη Νεάπολη Βόλουhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4389Με την αρ. 935/7-6-2010 απόφαση του Νομάρχη Μαγνησίας ανανεώθηκε η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων υφιστάμενου συνεργείου μηχανικών μερών οχημάτων, ιδιοκτησίας της «Σπ. Μπανταβά-Ν.Κατούνη» Ο.Ε. επί των οδών Αναγνωστοπούλου-Δραγατσανίου στη Νεάπολη Βόλου6/21/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4391Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου «Αντιπλημμυρικά ΄Εργα Χειμάρρων Ξηριά, Σεσκουλιώτη και Κακκαβιώτη»http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4391Με την αρ. 3053/83582/7-6-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου «Αντιπλημμυρικά ΄Εργα Χειμάρρων Ξηριά, Σεσκουλιώτη και Κακκαβιώτη»6/21/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4390Κατάταξη έργων στη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρωνhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4390Με τις αρ. 2856/78526/25-5-2010, 2714/74596/21-5-2010, 2133/58482/14-5-2010, 2043/56211/14-5-2010, 2379/65099/14-5-2010, 2342/63985/14-5-2010, 5553/69636/14-5-2010 και 2436/66573/14-5-2010 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, τα παρακάτω έργα και δραστηριότητες κατατάχτηκαν στη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του άρθρου 11 της Η.Π. 11014/703/Φ.104/14-3-2003 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 332/Β΄/20-3-2003) και αρμόδιες υπηρεσίες για την έγκριση των Π.Ο. είναι, κατά περίπτωση, η Δ/νση Προστασίας Περιβάλλοντος και η Δ/νση Ανάπτυξης της Ν.Α. Μαγνησίας6/21/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4392Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι διαφόρων έργων και δραστηριοτήτωνhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4392Με τις αρ. 5833/61717/09/21-5-2010, 2607/71695/25-5-2010, 2145/58874/14-5-2010 και 7671/80858/09/14-5-2010 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκαν αντίστοιχα οι περιβαλλοντικοί όροι των παρακάτω έργων και δραστηριοτήτων6/21/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4393Κατάταξη έργων στη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρωνhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4393Με τις αρ. 2314/63270/21-5-2010, 1704/46581/7-6-2010, 3007/82570/3-6-2010, 2824/77333/3-6-2010 και 2057/56553/21-5-2010 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας, τα παρακάτω έργα και δραστηριότητες κατατάχτηκαν στη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του άρθρου 11 της Η.Π. 11014/703/Φ.104/14-3-2003 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 332/Β΄/20-3-2003) και αρμόδιες υπηρεσίες για την έγκριση των Π.Ο. είναι, κατά περίπτωση, η Δ/νση Προστασίας Περιβάλλοντος και η Δ/νση Ανάπτυξης της Ν.Α. Μαγνησίας6/21/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4384Ανακοίνωση πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.Α. Μαγνησίαςhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4384Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης 6/9/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4383Ανακοίνωση της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης για τους καλλιεργητές σκληρού σίτουhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4383Ανακοίνωση της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης για την ενίσχυση των καλλιεργητών σκληρού σίτου (βλ. συνημμένο αρχείο)6/9/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4373Ενίσχυση των καλλιεργητών βαμβακιού ολοκληρωμένης διαχείρισηςhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4373Ανακοίνωση της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Ν.Α. Μαγνησίας για την ενίσχυση των καλλιεργητών βαμβακιού ολοκληρωμένης διαχείρισης (βλ. συνημμένο αρχείο παρακάτω)6/4/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4349Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη «Λειτουργία λιμένα Βόλου»http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4349Ανακοινώνουμε ότι στο Νομαρχιακό Συμβούλιο έχει διαβιβαστεί από τη Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη «Λειτουργία λιμένα Βόλου»5/18/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4350Τροποποίηση και ανανέωση της Απόφασης ΄Εγκρισης Περιβαλλοντικών ΄Ορων (ΑΕΠΟ) εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων στη θέση «Μεγάλη Βελανιδιά» του Δήμου Νέας Αγχιάλουhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4350Με την αρ. 1979/54612//3-5-2010 απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας Θεσσαλίας τροποποιήθηκε και ανανεώθηκε η ισχύς της αρ. 465/21-3-2005 Απόφασης ΄Εγκρισης Περιβαλλοντικών ΄Ορων (ΑΕΠΟ) εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων της ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. στη θέση «Μεγάλη Βελανιδιά» του Δήμου Νέας Αγχιάλου5/18/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4351Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας στη θέση ‘’Κουμαρίτσα’’, του Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου του Δήμου Φερώνhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4351Με την αρ. 2791/28091/09/3-5-2010 απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης «921-ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ» της WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E.Β.Ε. που βρίσκεται στη θέση ‘’Κουμαρίτσα’’, του Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου του Δήμου Φερών5/18/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4352Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου «Σταθμός Κινητής Τηλεφωνίας σε περιοχή του Δήμου Αλμυρού »http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4352Με την αρ. 730/19092/27-4-2010 απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου «Σταθμός Κινητής Τηλεφωνίας COSMOTE A.E. στη θέση ΣΟΒΕΛ (ΒΙΟΧΑΛΚΟ) στην περιοχή του Δήμου Αλμυρού (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ : 1404263 – ΣΟΒΕΛ (ΒΙΟΧΑΛΚΟ)»5/18/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4335ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4335Καλούνται οι ανάπηροι – θύματα πολέμου, οι ανάπηροι – θύματα Εθνικής Αντίστασης, οι ανάπηροι – θύματα ειρηνικής περιόδου, οι ανάπηροι αγωνιστές – θύματα Δημοκρατικού Στρατού, οι ανάπηροι αγωνιστές – θύματα Αντιδικτατορικού Αγώνα και οι ανάπηροι – θύματα Αμάχου Πληθυσμού, εφόσον λαμβάνουν στρατιωτική ή πολεμική σύνταξη και δεν έχουν αποκατασταθεί με άδεια εκμετάλλευσης περιπτέρου, να υποβάλλουν εντός τριάντα (30) ημερών από σήμερα αίτηση χορήγησης άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου στην υπηρεσία μας5/11/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4348Κατάταξη ελαιοτριβείου στη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρωνhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4348Με την αρ. 171/5270/27-4-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας, το ελαιοτριβείο με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΗ Ε.Ε.», που βρίσκεται σε εκτός σχεδίου περιοχή στο Κρόκιο Αλμυρού, κατατάχτηκε στη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του άρθρου 11 της Η.Π. 11014/703/Φ.104/14-3-2003 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 332/Β΄/20-3-2003) και αρμόδια υπηρεσία για την έγκριση Π.Ο. είναι η Δ/νση Ανάπτυξης της Ν.Α. Μαγνησίας5/7/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4325Υποβολή αιτήσεων Εξισωτικής Αποζημίωσης για το έτος 2010 στις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμώνhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4325Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης για την υποβολή αιτήσεων Εξισωτικής Αποζημίωσης για το έτος 2010 στις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (βλ. συνημμένο αρχείο παρακάτω)5/3/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4326Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι διαφόρων δραστηριοτήτωνhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4326Με τις αρ. 388/15-4-2010, 717/15-4-2010 και 634/6-4-2010 αποφάσεις του Νομάρχη Μαγνησίας εγκρίθηκαν αντίστοιχα οι περιβαλλοντικοί όροι των παρακάτω δραστηριοτήτων5/3/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4327Κατάταξη έργου στη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρωνhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4327Με την αρ. 1631/44021/16-4-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας, το έργο «Αντικατάσταση υδρευτικής γεώτρησης οικίας Καλλιόπης Γαρυφάλλου», στη θέση ΄Αγιος Δημήτριος Σκιάθου, κατατάχτηκε στη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του άρθρου 11 της Η.Π. 11014/703/Φ 104/14-3-2003 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 332/Β΄/20-3-2003) και αρμόδια υπηρεσία για την έγκριση των Π.Ο. είναι η Δ/νση Προστασίας Περιβάλλοντος της Ν.Α. Μαγνησίας5/3/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4328Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας στη θέση «Πλαγιά» του Δήμου Σκιάθουhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4328Με την αρ. 430/12029/16-4-2010 απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης «140 6265-ΣΚΙΑΘΟΣ/Χ΄΄» της COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E., που βρίσκεται στη θέση «Πλαγιά» του Δήμου Σκιάθου5/3/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4329Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας στη θέση «Στεφανάκια» της Κοινότητας Τρικερίουhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4329Με την αρ. 509/13559/21-4-2010 απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης «1002438-ΤΡΙΚΕΡΙ» της VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝΕ Α.Ε.Ε.Τ., που βρίσκεται στη θέση «Στεφανάκια» της Κοινότητας Τρικερίου5/3/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4320Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου "Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας στη θέση ΚΤΕΛ Βόλου", στο Δήμο Βόλουhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4320Με την αρ. 1496/15057/17-3-2010 απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ορθή επανάληψη 30-3-2010 ως προς το ύψος του ιστού), εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου «Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της COSMOTE A.E. στη θέση ΄΄ ΚΤΕΛ Βόλου΄΄ επί κτιρίου στη διασταύρωση των οδών Τομπάζη 2 και Νοταρά, στο Δήμο Βόλου, (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΚΤΕΛ ΒΟΛΟΥ 1404629)»4/19/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4318Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης «1002432-ΠΑΝΟΡΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ» στη θέση «Κοπρισιές-Διακόπι» του Δ.Δ. Σκοπέλου, στο Δήμο Σκοπέλουhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4318Με την αρ. 990/26530/26-2-2010 απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ορθή επανάληψη 29-3-2010 ως προς τα συνεγκατεστημένα κεραιοσυστήματα της WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.), εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης «1002432-ΠΑΝΟΡΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ» της VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝΕ Α.Ε.Ε.Τ., που βρίσκεται στη θέση «Κοπρισιές-Διακόπι» του Δ.Δ. Σκοπέλου, στο Δήμο Σκοπέλου4/19/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4321Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου «Υφιστάμενος Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας στην Πορταριά του Δήμου Πορταριάς»http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4321Με την αρ. 1588/42911/6-4-2010 απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου «Υφιστάμενος Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της COSMOTE A.E. στο κτίριο του ΟΤΕ στην Πορταριά του Δήμου Πορταριάς (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΠΟΡΤΑΡΙΑ Τ/Κ 1404028)»4/19/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4322Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου «Υφιστάμενος Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας στη θέση ΄΄Κορακονήσι΄΄ πλησίον Αμαλιάπολης, Δ.Δ. Αμαλιάπολης Δήμου Σούρπης»http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4322Με την αρ. 7900/83539/30-3-2010 απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου «Υφιστάμενος Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της WIND HELLAS A.E. με κωδικό θέσης ΄΄129 ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗ΄΄ επί εδάφους στη θέση ΄΄Κορακονήσι΄΄ πλησίον Αμαλιάπολης, Δ.Δ. Αμαλιάπολης Δήμου Σούρπης»4/19/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4319Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία Σταθμού Βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης ΄΄1011709-ΒΟΛΟΣ ΔΥΤΙΚΑ΄΄ στο Δήμο Νέας Ιωνίας»http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4319Με την αρ. 5820/28-11-2007 απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ορθή επανάληψη 29-3-2010 ως προς το υψόμετρο εδάφους), εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία Σταθμού Βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης ΄΄1011709-ΒΟΛΟΣ ΔΥΤΙΚΑ΄΄ της VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝΕ Α.Ε.Ε.Τ., στην οδό Λαρίσης 210 του Δήμου Νέας Ιωνίας4/19/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4311Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι βιομηχανίας μεταλλικών κατασκευών στη Νέα Ιωνίαhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4311Με την αρ. 7968/84158/16-3-2010 απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι της βιομηχανίας μεταλλικών κατασκευών, με την επωνυμία «ΜΕΤΚΑ Α.Ε.», που βρίσκεται επί των οδών Μυτιλήνης και Εθνικών Αγώνων στη Νέα Ιωνία4/12/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4312Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου «Υφιστάμενος Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας του Δ.Δ. Νεοχωρίου του Δήμου Αφετών».http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4312Με την αρ. 1232/33226/19-3-2010 απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου «Υφιστάμενος Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της WIND HELLAS A.E. με κωδικό θέσης ‘’1713 – ΜΗΛΙΕΣ’’ στη θέση ‘’ΙΣΙΩΜΑ’’, του Δ.Δ. Νεοχωρίου του Δήμου Αφετών»4/12/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4313Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Αντιπλημμυρικά ΄Εργα Χειμάρρων Ξηριά, Σεσκλουλιώτη και Κακκαβιώτη» στο Νομό Μαγνησίαςhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4313Ανακοινώνουμε ότι στο Νομαρχιακό Συμβούλιο έχει διαβιβαστεί από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Αντιπλημμυρικά ΄Εργα Χειμάρρων Ξηριά, Σεσκλουλιώτη και Κακκαβιώτη» στο Νομό Μαγνησίας4/12/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4314Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Παράκαμψη Αχιλλείου» του Δήμου Πτελεούhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4314Ανακοινώνουμε ότι στο Νομαρχιακό Συμβούλιο έχει διαβιβαστεί από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Παράκαμψη Αχιλλείου» του Δήμου Πτελεού 4/12/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4297Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι βιομηχανίας επεξεργασίας οπτάνθρακα, γαιανθράκων και ασβεστόλιθου, στη Β΄ ΒΙ.ΠΕ Βόλουhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4297Με την αρ. 7746/81952/26-2-2010 απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι της βιομηχανίας επεξεργασίας οπτάνθρακα, γαιανθράκων και ασβεστόλιθου, με την επωνυμία «ΕΛΙΝΟΪΛ Α.Ε.», που βρίσκεται στη Β΄ ΒΙ.ΠΕ Βόλου3/26/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4298Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου «Υφιστάμενος Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας» πλησίον του οικισμού Πορταριά στο Δήμο Πορταριάςhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4298Με την αρ. 874/23153/26-2-2010 απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου «Υφιστάμενος Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της COSMOTE Α.Ε. πλησίον του οικισμού Πορταριά στο Δήμο Πορταριάς (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΒΟΛΟΣ Χ2 1404142)»3/26/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4299Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας που βρίσκεται στη θέση «Κοπρισιές-Διακόπι» του Δ.Δ. Σκοπέλου του Δήμου Σκοπέλουhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4299Με την αρ. 990/26530/26-2-2010 απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης «1002432 – ΠΑΝΟΡΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ» της VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., που βρίσκεται στη θέση «Κοπρισιές-Διακόπι» του Δ.Δ. Σκοπέλου του Δήμου Σκοπέλου3/26/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4300Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι σχετικά για την ίδρυση και λειτουργία μονάδας κατασκευής μεταλλικών εστιών στο ΒΙΟΠΑ Βόλουhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4300Με την αρ. 452/8-3-2010 απόφαση του Νομάρχη Μαγνησίας εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι σχετικά για την ίδρυση και λειτουργία μονάδας κατασκευής μεταλλικών εστιών (τζάκια, μπάρμπεκιου, σόμπες) και συναφών ειδών, με την επωνυμία ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ και ΣΙΑ Ο.Ε., στο ΒΙΟΠΑ Βόλου3/26/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4301Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι διαφόρων δραστηριοτήτωνhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4301Με τις αρ. 1338/09/9-3-2010, 3305/09/8-3-3010, 1560/09/8-3-2010, 175/8-3-2010 και 1906/09/8-3-2010 αποφάσεις του Νομάρχη Μαγνησίας εγκρίθηκαν αντίστοιχα οι περιβαλλοντικοί όροι των παρακάτω δραστηριοτήτων3/26/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4302Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων στη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρωνhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4302Με τις αρ. 1401/38109/8-3-2010, 455/12678/8-3-2010, 453/12665/8-3-2010, 890/23524/18-2-2010, 936/25103/18-2-2010 και 6083/63676/10-2-2010 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας, τα παρακάτω έργα και δραστηριότητες κατατάχθηκαν αντίστοιχα στη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του άρθρου 11 της Η.Π. 11014/703/Φ 104/14-3-2003 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 332/Β΄/20-3-2003) και αρμόδια υπηρεσία για την έγκριση των Π.Ο. είναι η Δ/νση Προστασίας Περιβάλλοντος της Ν.Α. Μαγνησίας ή η Δ/νση Ανάπτυξης κατά περίπτωση3/26/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4303Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι μονάδας μεταποίησης φρούτων και λαχανικών, στην περιοχή «ΤΣΙΓΚΕΛΙ» του Δ.Δ. Πλατάνου του Δήμου Αλμυρούhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4303Με την αρ. 1009/27412/8-3-2010 απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι της μονάδας μεταποίησης φρούτων και λαχανικών, με την επωνυμία “MAST FOODS A.B.E.E.”, στην περιοχή «ΤΣΙΓΚΕΛΙ» του Δ.Δ. Πλατάνου του Δήμου Αλμυρού3/26/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4281Πρόσκληση 6ης Συνεδρίασης Νομαρχιακού Συμβουλίουhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4281Πρόσκληση 6ης Συνεδρίασης Νομαρχιακού Συμβουλίου - Δευτέρα 22 Μαρτίου 2010, ώρα 18:003/17/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4271Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δυναμικότητας 1.904 KWp », στη θέση «Γεντζελή» του Δ.Δ. Ευξεινούπολης Δήμου Αλμυρούhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4271Με την αρ. 80/1-2-2010 απόφαση του Νομάρχη Μαγνησίας εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δυναμικότητας 1.904 KWp της ΔΟΜΟΚΑΤ-ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Α.Ε.», σε αγροτεμάχιο επιφάνειας 47.178,57 τ.μ. στη θέση «Γεντζελή» του Δ.Δ. Ευξεινούπολης Δήμου Αλμυρού3/16/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4273Κατάταξη του έργου «Μονάδα φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση «Βαρκά» του Δ.Δ. Αϊδινίου Δήμου Νέας Αγχιάλου» στη διαδικασία ΄Εγκρισης Περιβαλλοντικών ΄Ορων http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4273Με την αρ. 321/9672/26-1-2010 απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας Θεσσαλίας το έργο «Μονάδα φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας», ισχύος 99,75 KW, ιδιοκτησίας του Παναγιώτη Αδάμου, στη θέση «Βαρκά» του Δ.Δ. Αϊδινίου Δήμου Νέας Αγχιάλου, κατατάχθηκε στη διαδικασία ΄Εγκρισης Περιβαλλοντικών ΄Ορων του άρθρου 11 της Η.Π. 11014/703/Φ104/14-3-2003 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ. 332/Β΄/20-3-2003) και αρμόδια υπηρεσία για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων είναι η Δ/νση Προστασίας Περιβάλλοντος της Ν.Α. Μαγνησίας (Λαρίσης 215, Τ.Κ. 383 34, Τηλ. 24210-92629 και fax 24210-92625)3/16/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4272Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι υφιστάμενης μονάδας επεξεργασίας στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων στη Β΄ ΒΙ.ΠΕ Βόλουhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4272Με την αρ. 1359/09/11-2-2010 απόφαση του Νομάρχη Μαγνησίας εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι υφιστάμενης μονάδας επεξεργασίας στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων της εταιρείας GREENSTEEL A.E. στη θέση Β΄ ΒΙ.ΠΕ Βόλου3/16/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4276Κατάταξη του έργου «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δυναμικότητας 150 KWp», στη θέση «Ουμπρέλα» του Δ.Δ. Αργιλοχωρίου Δήμου Αλμυρού στη διαδικασία ΄Εγκρισης Περιβαλλοντικών ΄Ορωνhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4276Με την αρ. 454/12673/26-2-2010 απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας Θεσσαλίας το έργο «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δυναμικότητας 150 KWp, της επιχείρησης «ΖΙΓΓΙΡΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», στη θέση «Ουμπρέλα» του Δ.Δ. Αργιλοχωρίου Δήμου Αλμυρού, κατατάχθηκε στη διαδικασία ΄Εγκρισης Περιβαλλοντικών ΄Ορων του άρθρου 11 της Η.Π. 11014/703/Φ104/14-3-2003 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ. 332/Β΄/20-3-2003) και αρμόδια υπηρεσία για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων είναι η Δ/νση Προστασίας Περιβάλλοντος της Ν.Α. Μαγνησίας (Λαρίσης 215, Τ.Κ. 383 34, Τηλ. 24210-92629 και fax 24210-92625)3/16/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4277Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι ελαιοτριβείου στη θέση «Παλιάμπελα» του Δ.Δ. Αγίας Τριάδος Δήμου Σούρπηςhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4277Με την αρ. 3048/26-2-2010 απόφαση του Νομάρχη Μαγνησίας εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι ελαιοτριβείου ιδιοκτησίας Ιωάννη Δίπλα, στη θέση «Παλιάμπελα» του Δ.Δ. Αγίας Τριάδος Δήμου Σούρπης3/16/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4280Ανανεώθηκαν οι αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων διαφόρων δραστηριοτήτωνhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4280Με τις αρ. 53/26-2-2010, 305/26-2-2010, 2659/09/2-3-2010, 45/26-2-2010, 3144/16-2-2010, 3322/09/16-2-2010, 3013/09/24-2-2010, 3218/09/24-2-2010, 3183/09/24-2-2010, 1832/09/16-2-2010, 2375/09/9-2-2010 και 2138/09/16-2-2010 αποφάσεις του Νομάρχη Μαγνησίας ανανεώθηκαν αντίστοιχα οι αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των παρακάτω δραστηριοτήτων3/16/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4274Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι διαφόρων έργωνhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4274Με τις αρ. 3018/09/24-2-2010, 3019/09/24-2-2010 και 2471/09/24-2-2010 αποφάσεις του Νομάρχη Μαγνησίας εγκρίθηκαν αντίστοιχα οι περιβαλλοντικοί όροι των παρακάτω έργων3/16/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4275Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών στη θέση Οβριά του Δ.Δ. Ριζόμυλου Δήμου Κάρλαςhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4275Ανακοινώνουμε ότι στο Νομαρχιακό Συμβούλιο έχει διαβιβαστεί από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών της ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε., σε έκταση 427.968 τ.μ., στη θέση Οβριά του Δ.Δ. Ριζόμυλου Δήμου Κάρλας3/16/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4278Τροποποιήθηκαν οι αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων διαφόρων δραστηριοτήτωνhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4278Με τις αρ. 2401/09/26-2-2010, 3302/09/16-2-2010, 359/24-2-2010 και 300/19-2-2010 αποφάσεις του Νομάρχη Μαγνησίας τροποποιήθηκαν αντίστοιχα οι αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των παρακάτω δραστηριοτήτων3/16/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4279Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι διαφόρων δραστηριοτήτωνhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4279Με τις αρ. 463/2-3-2010, 314/26-2-2010, 281/17-2-2010, 202/16-2-2010, 2380/09/16-2-2010 και 1608/09/16-2-2010 αποφάσεις του Νομάρχη Μαγνησίας εγκρίθηκαν αντίστοιχα οι περιβαλλοντικοί όροι των παρακάτω δραστηριοτήτων3/16/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4236Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας , που πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «Σφριγγού» του Δήμου Αλοννήσουhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4236Με την αρ. 6997/73130/16-2-2010 απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης «140 6529 – ΓΕΡΑΚΑΣ/Χ» της COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε., που πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «Σφριγγού» του Δήμου Αλοννήσου3/1/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4237Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι σταθμού βάσης ξηράς σταθερής τηλεφωνίας , που πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «΄Αγ.Ταξιάρχης» του Δ.Δ. Αργαλαστής του Δήμου Αργαλαστήςhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4237Με την αρ. 403/11629/8-2-2010 απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι σταθμού βάσης ξηράς σταθερής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης «0400108 – ΠΑΛΤΣΗ Α/Δ» του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., που πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «΄Αγ.Ταξιάρχης» του Δ.Δ. Αργαλαστής του Δήμου Αργαλαστής3/1/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4210Ανακοίνωση της Δ/νσης Αγροτ.Ανάπτυξης που αφορά τους κτηνοτρόφους των Βορ. Σποράδωνhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4210Ανακοίνωση της Δ/νσης Αγροτ.Ανάπτυξης που αφορά τους κτηνοτρόφους των Βορ. Σποράδων (βλ. συνημμένο αρχείο)1/28/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4159ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4159Καλούνται οι ανάπηροι – θύματα πολέμου, οι ανάπηροι – θύματα Εθνικής Αντίστασης, οι ανάπηροι – θύματα ειρηνικής περιόδου, οι ανάπηροι αγωνιστές – θύματα Δημοκρατικού Στρατού, οι ανάπηροι αγωνιστές – θύματα Αντιδικτατορικού Αγώνα και οι ανάπηροι – θύματα Αμάχου Πληθυσμού, εφόσον λαμβάνουν στρατιωτική ή πολεμική σύνταξη και δεν έχουν αποκατασταθεί με άδεια εκμετάλλευσης περιπτέρου, να υποβάλλουν εντός τριάντα (30) ημερών από σήμερα αίτηση χορήγησης άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου στην υπηρεσία μας1/11/2010