Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίαςhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/index.aspΔημοπρατήσεις έργων-Διαγωνισμοί ΠρομηθειώνAnnouncementsel8http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4522Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου "ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΞΗΡΙΑ (ΤΜΗΜΑ Χ.Θ. 0+350 ΕΩΣ Χ.Θ. 2+200)"http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4522Ο Πρόεδρος της 1ης Νομαρχιακής Επιτροπής της Ν. Α. Μαγνησίας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου « ΕΡΓΟ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΞΗΡΙΑ (ΤΜΗΜΑ Χ.Θ. 0+350 ΕΩΣ Χ.Θ. 2+200) », με προϋπολογισμό 17.400.000,00 Ευρώ1/6/2011http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4515Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΡΑΥΣΙΔΩΝΑ»http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4515Ο Πρόεδρος της 1ης Νομαρχιακής Επιτροπής της Ν. Α. Μαγνησίας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου « ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΡΑΥΣΙΔΩΝΑ », με προϋπολογισμό 2.236.363,64 Ευρώ1/4/2011http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4531Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμισθωση επιχειρησεων ενοικιασεως χιονοπεδιλων και σχετικου με τη χιονοδρομια εξοπλισμου και για την οργανωση, εκμεταλλευση και λειτουργια σχολων εκμαθησης χιονοδρομιας στις εγκαταστασεις του Χιονοδρομικου Κέντρου Πηλίουhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4531Η Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. με την επωνυμία «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ A.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ ΟΡΟΣ Α.Ε.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που εδρεύει στο Βόλο, οδός Γαζή 164 και Γαμβέττα, 2ος όροφος, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 26ης Συνεδρίασης/2.12.2010, Προκηρύσσει Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, για α) την εκμίσθωση επιχειρήσεων ενοικιάσεως χιονοπεδίλων και σχετικού με τη χιονοδρομία εξοπλισμού και β) την οργάνωση, εκμετάλλευση και λειτουργία σχολών εκμάθησης χιονοδρομίας στις εγκαταστάσεις του Χιονοδρομικού Κέντρου Πηλίου, του οποίου έχει τη διοίκηση και διαχείριση. Η σύμβαση θα αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και θα λήγει τις 15.04.2011 12/14/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4487Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου : «Βελτίωση οδού εισόδου Πτελεού και διαμόρφωση παρακαμπτήριας οδού Πηγαδίου ,Δήμου Πτελεού Ν. Μαγνησίας»http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4487Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου : «Βελτίωση οδού εισόδου Πτελεού και διαμόρφωση παρακαμπτήριας οδού Πηγαδίου ,Δήμου Πτελεού Ν. Μαγνησίας» με προϋπολογισμό 162.601,63 € + ΦΠΑ = 200.000,00 ΕΥΡΩ 11/23/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4508ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4508Ανακοινώνουμε ότι στις 27 Οκτωβρίου του έτους 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στο Διοικητήριο Βόλου (3ος όροφος γραφ.301) θα πραγματοποιηθεί πρόχειρος μειο-δοτικός με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχων μεταφοράς μαθητών Πρω-τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με μίσθωση επιβατικών δημοσίας χρήσης (ΤΑ-ΧΙ, Λεωφορεία) κατά το σχολικό έτος 2010 – 201110/27/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4485ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (ΝΑΜ) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «SUSTAINABLE INTEGRAL MANAGEMENT FOR WATER AREAS – SIGMA 4 WATER / INTERREG IVC» http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4485Ανακοινώνεται ότι στις 7 Οκτωβρίου του έτους 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στο Διοικητήριο Βόλου (3ος όροφος γραφ.301) θα πραγματοποιηθεί πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας (ΝΑΜ) κατά την υλοποίηση του έργου «Sustainable InteGral Management Approaches for Water areas – SIGMA for WATER / INTERREG IVC». 10/7/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4491Μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης Σκοπέλουhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4491Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας προκηρύσσει μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης Σκοπέλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 242/9610/1/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4484Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες συντήρησης και επισκευής του εναέριου αναβατήρα διπλής καρέκλας «Πήλιο 3», ιδιοκτησίας ΝΑΜ »http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4484Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας ανακοινώνει ότι θα διενεργηθεί πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες συντήρησης και επισκευής του εναέριου αναβατήρα διπλής καρέκλας «Πήλιο 3», ιδιοκτησίας ΝΑΜ » προϋπολογισμού δαπάνης 55 414,45 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ με τους παρακάτω ειδικούς, γενικούς και λοιπούς κανόνες. Οι προσφορές θα δοθούν στις 30/09/2010 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00΄. στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν. Μαγνησίας-Διοικητήριο Β΄ όροφος. 9/30/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4482Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την εκτέλεση του εργου "Καθαρισμός χειμάρρου Ξηριά από φερτές ύλες και αυτοφυή βλάστηση σε μήκος 500μ από το τέλος της τσιμεντοστρωμένης κοίτης προς γέφυρα Διμηνίου"http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4482Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας ανακοινώνει ότι θα διενεργηθεί πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την εκτέλεση του εργου «Καθαρισμός χειμάρρου Ξηριά από φερτές ύλες και αυτοφυή βλάστηση σε μήκος 500μ από το τέλος της τσιμεντοστρωμένης κοίτης προς γέφυρα Διμηνίου» προϋπολογισμού δαπάνης 11.000 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ με τους παρακάτω ειδικούς, γενικούς και λοιπούς κανόνες. Οι προσφορές θα δοθούν στις 28 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Μαγνησίας, Διοικητήριο ΝΑΜ - Β΄ όροφος, ενώπιον αρμόδιας επιτροπής 9/28/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4459Αποστολή έντυπου υλικού για συμμετοχή της ΝΑΜ-ΝΕΤΠ Μαγνησίας στην Διεθνή Τουριστική Εκθεση στο Λονδίνο http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4459Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας – Νομαρχιακή Επιτροπή Τουριστικής Προβολής, προκειμένου να αναθέσει την αποστολή του έντυπου υλικού για συμμετοχή της στην Διεθνή Τουριστική Εκθεση στο Λονδίνο σε Εταιρεία courier (δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο εταιρείες courier), και συγκεκριμένα Δέματα συνολικού βάρους από 250 κιλά έως 800 κιλά θα δεχθεί προσφορές έως την Παρασκευή 17/9/10 και ώρα 10.00 στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών: Δ/νση: Διοικητήριο (οδός Αναλήψεως-Ιωλκού), 3ος όροφος – Βόλος, τηλ. 2421352565. Από τις προσφορές θα επιλεγεί η συμφερότερη για τις ανάγκες της ΝΑΜ-ΝΕΤΠ.9/17/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4458Ανάδειξη αναδόχου για την οργάνωση συμμετοχής της ΝΑΜ-ΝΕΤΠ στην Τουριστική Εκθεση του Λονδίνου για το 2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4458Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας - Nομαρχιακή Επιτροπή Τουριστικής Προβολής, πρόκειται να συμμετάσχει στην τουριστική έκθεση του Λονδίνου για το 2010 από 6/11/2010 έως 12/11/2010. Από τις υποβληθείσες προσφορές θα επιλεγεί αυτή η οποία θα κριθεί από την Επιτροπή αξιολόγησης ως η συμφερότερη η προσφορά9/17/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4436Φωτεινή σηματοδότηση στα Χάνια Πηλίουhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4436Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας ανακοινώνει ότι θα διενεργηθεί πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την εκτέλεση του έργου «Φωτεινή σηματοδότηση στα Χάνια Πηλίου» προϋπολογισμού δαπάνης 22 500,00 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ με τους παρακάτω ειδικούς, γενικούς και λοιπούς κανόνες. Οι προσφορές θα δοθούν στις 7 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν. Μαγνησίας-Διοικητήριο Β΄ όροφος. 9/7/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4437Μεταφορά τριών προκατ/νων οικίσκων στα Καλά Νερά και στο 10ο δημ.σχολείο Βόλου και αποκατάσταση καταστραφέντος τμήματος περίφραξης στο δημ.σχολείο Κάτω Λεχωνίωνhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4437Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας ανακοινώνει ότι θα διενεργηθεί πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την εκτέλεση του εργου « μεταφορά τριών προκατ/νων οικίσκων στα Καλά Νερά και στο 10ο δημ.σχολείο Βόλου και αποκατάσταση καταστραφέντος τμήματος περίφραξης στο δημ.σχολείο Κάτω Λεχωνίων» προυπολογισμού δαπάνης 36.500 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ με τους παρακάτω ειδικούς,γενικούς και λοιπούς κανόνες. Οι προσφορές θα δοθούν στις 6 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Μαγνησίας-Διοικητήριο Β΄όροφος9/6/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4426ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Ν.Α. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4426Ανακοινώνεται ότι στις 30 Αυγούστου του έτους 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στο Βόλο και στο Διοικητήριο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας (3ος όροφος γραφ.301) θα πραγματοποιηθεί δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές 8/30/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4416ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΩΝ – ΕΛΚΥΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4416Ανακοινώνουμε ότι στις 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ του έτους 2010, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:30 π.μ. στο Διοικητήριο Βόλου θα πραγματοποιηθεί Ανοικτός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια της ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ DIMETHOATE, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή 8/4/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4382«Αποκατάσταση ζημιών στο Δήμο Ιωλκού (Αποκατάσταση πεζόδρομου)»http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4382Η Ν.Α. Μαγνησίας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στο Δήμο Ιωλκού (Αποκατάσταση πεζόδρομου)», με προϋπολογισμό 280.000,00 Ευρώ8/3/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4425ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ.http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4425Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας προκηρύσσει επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση δύο τάξεων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Μηλεών-Καλών Νερών , σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 242/967/28/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4397ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΕ ΤΙΤΛΟ «MIRTO – MINIMIZING FOREST FIRE RISKS FOR TOURISTS» ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4397ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΕ ΤΙΤΛΟ «MIRTO – MINIMIZING FOREST FIRE RISKS FOR TOURISTS» ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 7/9/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4395Μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση δύο τάξεων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Μηλεών-Καλών Νερώνhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4395Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας προκηρύσσει μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση δύο τάξεων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Μηλεών-Καλών Νερών , σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 242/966/25/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4374ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Ν. Α. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4374ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Ν. Α. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 6/21/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4362ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΄΄ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΩΝ – ΕΛΚΥΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΄΄ http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4362ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘ. 2/2010 ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΄΄ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΩΝ – ΕΛΚΥΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2010΄΄ 6/17/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4333Επαναληπτικός δημόσιος ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός, για την προμήθεια περίπου 2.500 τόνων ακατέργαστου αλατιού (χύμα), για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Ν. Α. Μαγνησίας ετών 2010 - 2011http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4333Ανακοινώνουμε ότι στις 11 Ιουνίου του έτους 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Διοικητήριο Βόλου (3ος όροφος γραφ.301) θα πραγματοποιηθεί επαναληπτικός δημόσιος ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή ανά κιλό σε ευρώ, για την προμήθεια περίπου 2.500 τόνων ακατέργαστου αλατιού (χύ-μα), για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Ν. Α. Μαγνησίας ετών 2010 - 2011, προ-ϋπολογισμού 120.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α6/11/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4307Ασφαλτόστρωση εσωτερικού οδικού δικτύου οικισμού Πηγάδι Δ. Πτελεού Ν.Μαγνησίας http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4307Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου : «Ασφαλτόστρωση εσωτερικού οδικού δικτύου οικισμού Πηγάδι Δ. Πτελεού Ν.Μαγνησίας» με προϋπολογισμό 82.644,58 € + ΦΠΑ = 100.000,00 ΕΥΡΩ. 6/1/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4332Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για τη διακίνηση της επείγουσας αλληλογραφίας, δεμάτων και λοιπών αντικειμένων των υπηρεσιών της Ν. Α. Μαγνησίαςhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4332Ανακοινώνεται ότι στις 27 Μαΐου του έτους 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 στο Διοικητήριο Βόλου (3ος όροφος γραφ.301) θα πραγματοποιηθεί πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές ανάδειξης αναδόχου για τη διακίνηση της επείγουσας αλληλογραφίας, δεμάτων και λοιπών αντικειμένων των υπηρεσιών της Ν. Α. Μαγνησίας με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή5/27/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4296« 2o νηπιαγωγείο Ευξεινούπολης» http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4296O Πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής της Ν.Α.Μαγνησίας , προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου « 2o νηπιαγωγείο Ευξεινούπολης», με προϋπολογισμό 550.000.00€ ΕΥΡΩ. 5/18/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4305Ανάθεση εργασιών δακοκτονίας κατά το ελαιοκομικό έτος 2010 στο Ν. Μαγνησίας http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4305Η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Ν. Μαγνησίας προκηρύσσει Τακτικό (κλειστό) μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη μειοδότη και την ανάθεση εργασιών δακοκτονίας κατά το ελαιοκομικό έτος 2010 στο Ν. Μαγνησίας και για 974.766,00 ψεκαζόμενα ελαιόδεντρα με πιθανότητα μείωσης του αριθμού έως οριστικοποίησης της παραγωγής. 5/17/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4270«17ο Νηπιαγωγειο Βόλου» http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4270O Πρόεδρος της 1ης Νομαρχιακής Επιτροπής της Ν.Α.Μαγνησίας , προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «17ο Νηπιαγωγειο Βόλου» με προϋπολογισμό 1.010.000,00 ΕΥΡΩ. 5/4/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4238“Επισκευή – Ανακαίνιση 6ου και 8ου Δημοτικού σχολείου Βόλου ”http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4238O Πρόεδρος της 1ης Νομαρχιακής Επιτροπής της Ν.Α.Μαγνησίας , προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου “Επισκευή – Ανακαίνιση 6ου και 8ου Δημοτικού σχολείου Βόλου ” με προϋπολογισμό 347.000,00 ΕΥΡΩ4/27/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4310«Κατασκευή λάκκου κατόπτευσης για τη μονάδα κινητού ΚΤΕΟ στη Σκιάθο»http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4310Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας ανακοινώνει ότι θα διενεργηθεί πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή λάκκου κατόπτευσης για τη μονάδα κινητού ΚΤΕΟ στη Σκιάθο» προϋπολογισμού δαπάνης 24.100,00€ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ .4/27/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4231“Επισκευή γυμνασίου και λυκείου Ζαγοράς”http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4231Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου “Επισκευή γυμνασίου και λυκείου Ζαγοράς” με προϋπολογισμό 123.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 4/13/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4295Τουριστική Eκθεση της Λευκωσίας για το 2010.http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4295 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόχειρου Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την οργάνωση συμμετοχής της ΝΑΜ-ΝΕΤΠ στην Τουριστική Εκθεση της Λευκωσίας για το 2010. 3/30/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4284ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤH ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4284ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤH ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΝΑΜ-ΝΕΤΠ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3/24/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4283ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤH ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4283ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤH ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΝΑΜ-ΝΕΤΠ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3/24/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4269Τουριστική Εκθεση της Βαρκελώνης για το 2010.http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4269 Πρόχειρος Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την οργάνωση συμμετοχής της ΝΑΜ-ΝΕΤΠ στην Τουριστική Εκθεση της Βαρκελώνης για το 2010. 3/19/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4230ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 2.500 ΤΟΝΩΝ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ ΑΛΑΤΟΣ (ΧΥΜΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Ν. Α. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4230ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 2.500 ΤΟΝΩΝ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ ΑΛΑΤΟΣ (ΧΥΜΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Ν. Α. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3/10/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4248Μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση δύο τάξεων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Μηλεών-Καλών Νερώνhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4248Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας προκηρύσσει μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση δύο τάξεων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Μηλεών-Καλών Νερών3/5/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4235Δημόσια διαβούλευση της προκήρυξης για την υλοποίηση της πράξης "ΠΡΟΛΗΨΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ"http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4235Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας ανακοινώνει ότι θέτει σε δημόσια διαβούλευση την προκήρυξη για την υλοποίηση της πράξης "Πρόληψη Φυσικών Καταστροφών και Προστασία ΥδάτινωνΠόρων". Το έργο (Κωδικός ΟΠΣ: 216797) έχει ενταχθεί στην πρόσκληση 02_1.2_v01 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση». Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Πρόληψης Φυσικών Καταστροφών και Προστασίας Υδάτινων Πόρων, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει έξι (6) σταθμούς μέτρησης, οι οποίοι θα επικοινωνούν με το Κέντρο Ελέγχου που θα εγκατασταθεί στις εγκαταστάσεις της ΝΑ Μαγνησίας μέσω Τηλεμετάδοσης με GSM. Στο αντικείμενο του έργου του Αναδόχου θα περιλαμβάνονται: • Η προμήθεια, εγκατάσταση, και θέση σε λειτουργία ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Πρόληψης Φυσικών Καταστροφών και Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων που θα συνοδεύεται από διαδικτυακή πύλη, που θα εξυπηρετεί τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες της Νομαρχίας • H προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού σταθμών μέτρησης και παρακολούθησης ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων υδάτων • Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη εγκατάστασης του προαναφερόμενου τηλεμετρικού εξοπλισμού • Η παραμετροποίηση του συστήματος και η ολοκλήρωση (integration) με συγκε¬κριμένα υποστηρικτικά εργαλεία της Νομαρχίας που θα αφορά τη διαχείριση (Back Office) • Η συντήρηση του συστήματος και η υποστήριξη της πιλοτικής του λειτουργίας για δεδομένο χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω σταδίων • Η εκπαίδευση των χρηστών στην διαχείριση και χρήση του εξοπλισμού και των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν • Η πιλοτική λειτουργία του τελικού Πληροφοριακού Συστήματος • Οι δράσεις δημοσιότητας, ευαισθητοποίησης του κοινού και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των 520.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19%. H προκήρυξη του έργου θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας, http://www.magnesia.gr. Περίοδος δημόσιας διαβούλευσης: 1/3/2010 έως 10/3/2010 Στοιχεία επικοινωνίας: Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, dpmagn@yahoo.gr Περισσότερες πληροφορίες στη κατηγορία Ενημέρωση Πολιτών – Δημοπρασίες – Διαγωνισμοί της ιστοσελίδας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας. 3/1/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4228Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχων μεταφοράς μαθητών ΑΜΕΑ Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με μίσθωση επιβατικών δημοσίας χρήσης , κατά το έτος 2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4228Ανακοινώνουμε ότι την 1 Μαρτίου του έτους 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στο Διοικητήριο Βόλου (3ος όροφος γραφ.301) θα πραγματοποιηθεί πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχων μεταφοράς μαθητών Αμεα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με μίσθωση επιβατικών δημοσίας χρήσης (ΤΑΧΙ, Λεωφορεία), κατά το έτος 20103/1/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4232Δημόσια Διαβούλευση:"ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4232H Ν. Α. Μαγνησίας ανακοινώνει ότι θέτει σε δημόσια διαβούλευση την προκήρυξη για την υλοποίηση της πράξης "ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ". Το έργο (Κωδικός ΟΠΣ: 216619) "ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ" έχει ενταχθεί στην πρόσκληση 01_2.2_v01 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση». Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί : • Η δημιουργία μοντέλου διαβούλευσης μεταξύ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας (ΝΑΜ) και των πολιτών και μεθοδολογίας υποστήριξης του. • η προμήθεια μίας ολοκληρωμένης πλατφόρμας εφαρμογών ηλεκτρονικής συμμετοχής με στόχο την ενημέρωση, συμμετοχή και διαβούλευση των πολιτών • η Προμήθεια/ Ανάπτυξη συστήματος πολιτικής μνήμης για την σημασιολογική διαχείριση και αποθήκευση του συνολικού περιεχομένου της πλατφόρμας • η Ανάπτυξη του κατάλληλου περιεχομένου και τακτική ενημέρωση της πλατφόρμας • η Επικοινωνία και Μάρκετινγκ (π.χ. branding, προώθηση για τη δημιουργία γνώσης και την προσέλκυση συμμετεχόντων, διάχυση αποτελεσμάτων, ημερίδες κλπ) • οι ενέργειες υποστήριξης σε επιχειρησιακό επίπεδο για την βέλτιστη λειτουργία της πλατφόρμας (εκπαίδευση, περιεχόμενο, τεχνική και λειτουργική υποστήριξη κτλ) Οι υπηρεσίες θα υλοποιηθούν με βάση τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ όπως αυτές αναλύονται στο αντίστοιχο τεύχος του διαγωνισμού και με το κείμενο της σύμβασης που θα καταρτισθεί βάσει της προσφοράς του μειοδότη και την οικεία διακήρυξη Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των 300.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19%. H προκήρυξη του έργου θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Ν. Α. Μαγνησίας, http://www.magnesia.gr. Περίοδος δημόσιας διαβούλευσης: 24/2/2010 έως 5/3/2010 Στοιχεία επικοινωνίας: Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, dpmagn@yahoo.gr Περισσότερες πληροφορίες στις Διαβουλεύσεις και στην ιστοσελίδα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας. 2/24/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4227Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη μειοδοτών προμήθειας γραφικής ύλης, ειδών χαρτιού, toner φωτ/κών μηχ/των και αναλωσίμων Η/Υ και FAX για τις ανάγκες της Δ/νσης Δευτ/θμιας Εκπ/σης Μαγνησίας για το έτος 2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4227Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνι-σμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη μειοδοτών προμήθειας γραφικής ύλης, ειδών χαρτιού, toner φωτ/κών μηχ/των και αναλωσίμων Η/Υ και FAX για τις ανάγκες της Δ/νσης Δευτ/θμιας Εκπ/σης Μαγνησίας για το έτος 2010, χωρίς δημοσίευση σχετικής διακήρυξης. Το ύψος της δαπάνης θα ανέλθει στο ποσό των 24.000.00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για είδη γραφικής ύλης και τόνερ φωτ/κών μηχ/των και 3.000.00€ για αναλώσιμα Η/Υ και ΦΑΞ 2/23/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4168ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Ν.Α. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4168Ανακοινώνεται ότι στις 19 Φεβρουαρίου του έτους 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στο Βόλο και στο Διοικητήριο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας (3ος ό-ροφος γραφ.301) θα πραγματοποιηθεί ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατα-κύρωσης το υψηλότερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στις εκατό(%), στη νόμιμα διαμορφούμε-νη και πιστοποιούμενη κάθε φορά από τη Δ/νση Εμπορίου, μέση τιμή λιανικής ή χονδρικής πώλησης καυσίμων κίνησης και θέρμανσης. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την προμήθεια καυσίμων κίνησης ανέρχεται περίπου στο ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης περίπου στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 2/19/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4175Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την εκτέλεση του εργου « συντήρηση κτιρίου Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών»http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4175Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας ανακοινώνει ότι θα διενεργηθεί πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την εκτέλεση του εργου « συντήρηση κτιρίου Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών» προυπολογισμού δαπάνης 28.000 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 2/2/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4177Αποστολή υλικού στο Βελιγράδιhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4177Ανάθεση αποστολής του έντυπου υλικού για συμμετοχή της Ν.Α.Μ. στην Διεθνή Τουριστική Έκθεση στο Βελιγράδι σε Εταιρεία courier . 2/1/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4178Αποστολή υλικού στο Μόναχοhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4178Ανάθεση αποστολής έντυπου υλικού για συμμετοχή της Ν.Α.Μ. στην Διεθνή Τουριστική Έκθεση στο Μόναχο σε Εταιρεία courier. 2/1/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4179Τουριστική Εκθεση του Βελιγραδίου http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4179 Πρόχειρος Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την οργάνωση συμμετοχής της ΝΑΜ-ΝΕΤΠ στην Τουριστική Εκθεση του Βελιγραδίου για το 2010. 2/1/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4181Τουριστική Εκθεση της Σόφιας http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4181 Πρόχειρος Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την οργάνωση συμμετοχής της ΝΑΜ-ΝΕΤΠ στην Τουριστική Εκθεση της Σόφιας για το 2010. 2/1/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4180Τουριστική Εκθεση του Βερολίνου http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4180 Πρόχειρος Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την οργάνωση συμμετοχής της ΝΑΜ-ΝΕΤΠ στην Τουριστική Εκθεση του Βερολίνου για το 2010. 2/1/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4182Αποστολή υλικού στο Μιλάνοhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4182Ανάθεση αποστολής του έντυπου υλικού για συμμετοχή της Ν.Α.Μ.στην Διεθνή Τουριστική Έκθεση στο Μιλάνο σε Εταιρεία courier 2/1/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4183Αποστολή υλικού στη Σόφιαhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4183Ανάθεση αποστολής του έντυπου υλικού για συμμετοχή της Ν.Α.Μ. στην Διεθνή Τουριστική Έκθεση στη Σόφια σε Εταιρεία courier. 2/1/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4184Αποστολή υλικού στο Βερολίνοhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4184Ανάθεση αποστολής του έντυπου υλικού για συμμετοχή της Ν.Α.Μ. στην Διεθνή Τουριστική Εκθεση στο Βερολίνο σε Εταιρεία courier 2/1/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4185Τουριστική Εκθεση της Νυρεμβέργης http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4185Ανάδειξη αναδόχου για την οργάνωση συμμετοχής της ΝΑΜ-ΝΕΤΠ στην Τουριστική Εκθεση της Νυρεμβέργης για το 2010. 2/1/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4306Διακηρύξεις ή αναθέσεις που αφορούν συμβάσεις προμηθειών, εκτέλεσης έργων και εργασιών από 1/1/2009-31/12/2009http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4306Συγκεντρωτική κατάσταση διακηρύξεων ή αναθέσεων που αφορούν συμβάσεις προμηθειών, εκτέλεσης έργων και εργασιών από 1/1/2009-31/12/2009 (βλ. συνημμένο αρχείο)2/1/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4209ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤH NΕΑ YOΡΚΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΝΑΜ-ΝΕΤΠ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4209Ανάθεση αποστολής του έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού της για συμμετοχή της Ν.Α.Μ. στην Διεθνή Τουριστική Εκθεση στη Νέα Υόρκη σε Εταιρεία courier. 1/29/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4172Πρόχειρος Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την οργάνωση συμμετοχής της ΝΑΜ-ΝΕΤΠ στην Τουριστική Εκθεση του Μονάχου για το 2010 http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4172Πρόχειρος Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την οργάνωση συμμετοχής της ΝΑΜ-ΝΕΤΠ στην Τουριστική Εκθεση του Μονάχου για το 2010 1/27/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4170Πρόχειρος Διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου για την οργάνωση συμμετοχής της ΝΑΜ-ΝΕΤΠ στην Τουριστική Εκθεση της Ν. ΥΟΡΚΗΣ για το 2010 http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4170Πρόχειρος Διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου για την οργάνωση συμμετοχής της ΝΑΜ-ΝΕΤΠ στην Τουριστική Εκθεση της Ν. ΥΟΡΚΗΣ για το 2010 1/27/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4169Πρόχειρος Διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου για την οργάνωση συμμετοχής και εκδηλώσεων της ΝΑΜ-ΝΕΤΠ στην Τουριστική Εκθεση στην Νυρεμβέργη για το 2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4169Πρόχειρος Διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου για την οργάνωση συμμετοχής και εκδηλώσεων της ΝΑΜ-ΝΕΤΠ στην Τουριστική Εκθεση στην Νυρεμβέργη για το 20101/27/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4171Πρόχειρος Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την οργάνωση συμμετοχής της ΝΑΜ-ΝΕΤΠ στην Τουριστική Εκθεση του Μιλάνου για το 2010 http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4171Πρόχειρος Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την οργάνωση συμμετοχής της ΝΑΜ-ΝΕΤΠ στην Τουριστική Εκθεση του Μιλάνου για το 2010 1/27/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4078ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ.http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4078ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ.1/22/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4154ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΝΑΜ-ΝΕΠΤ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΙΑ ΤΟ 2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4154ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΝΑΜ-ΝΕΠΤ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΙΑ ΤΟ 2010. 1/13/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4155ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤO ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΝΑΜ-ΝΕΤΠ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣhttp://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4155ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤO ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΝΑΜ-ΝΕΤΠ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1/13/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4149Αποστολή του έντυπου υλικού για συμμετοχή της Ν.Α.Μ. στην Διεθνή Τουριστική Εκθεση στο Αμβούργο http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4149Ανάθεση αποστολής του έντυπου υλικού για συμμετοχή της Ν.Α.Μ. στην Διεθνή Τουριστική Εκθεση στο Αμβούργο σε Εταιρεία courier 1/4/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4058ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Δ.Χ.http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4058ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Δ.Χ.1/4/2010http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4148Τουριστική Έκθεση του Αμβούργου για το 2010.http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4148Τουριστική Έκθεση του Αμβούργου για το 2010. 1/4/2010