ΔΗΜΟΣ ΦΕΡΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Ταχ. Κώδικας: 375 00 ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΝΑΡΗΣ, τηλ. 04250 23313, fax 04250 23513

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, τηλ. 04250 23313, 0977 301960, fax 04250 23513

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΜΤΣΑΣ, τηλ. 04250 23313, 0972 185962, 04210 95372, fax 04250 23513

 

ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

FAX

ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΕΡΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΜΠΕΡΗΣ

04250 23691
0977 650720

04250 22491

ΑΕΡΙΝΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΛΕΤΣΑΣ

04250 23091
0944 981339

04250 22780

ΜΙΚΡΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΜΩΤΗΣ

0410 239269
0977 243331

04250 23020

ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ

04250 51374
0973 305752

04250 51210

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

FAX

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΛΙΝΗΣ

04250 22646
093 7024261

04250 23513

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

 

04250 22285
04250 22524

04250 23513

 

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

FAX

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΦΕΡΩΝ

ΕΥΑΝΘΙΑ ΜΑΛΑΜΟΥΛΗ

04250 23313
0972 868299

04250 23513

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΣΧΟΣ

04250 23313
0972 391800

04250 23513

Δ.Ε.Υ.Α.Φ.

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

04210 56521
0977 301960

04210 35115 04210 23513

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ

04250 23313
0974 795867

04250 23513

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΦΕΡΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ

04210 20758
0974 795867

04250 23513

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΦΕΡΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΜΤΣΑΣ

04250 22607
0972 185962

04250 23513