ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το παρόν τεύχος είναι απόρροια προβληματισμού μας για το πώς μπορούσε να παρουσιαστεί με ένα απλό και εύχρηστο τρόπο το σύνολο των ορίων των οικισμών του Νομού Μαγνησίας, όπως αυτά θεσμοθετήθηκαν την δεκαετία του 1980 κατά την διαδικασία της Επιχείρησης Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης (ΕΠΑ) και έκτοτε χρησιμοποιούνται καθημερινά.

Για την ολοκλήρωση αυτού του τεύχους χρειάστηκε να γίνει ψηφιοποίηση υπάρχοντος υλικού, τροποποίηση συστήματος συντεταγμένων στο ΕΓΣΑ 87 και «καρτελοποίηση» των οικισμών. Αυτό απαίτησε πάρα πολλές ώρες δουλειάς και αγάπη για το αντικείμενο. Παραδίδεται στον τεχνικό κόσμο και στους πολίτες του Νομού μας ένα «εργαλείο» που πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει:

Την αποφυγή άσκοπων επισκέψεων στα Πολεοδομικά Γραφεία της ΝΑΜ.
Την εργασία πεδίου.
Την έκδοση των οικοδομικών αδειών.
Τους υπαλλήλους των Πολεοδομιών της ΝΑΜ.
Τους πολίτες για γενικές και ειδικές αναφορές.
Τους φοιτητές για τις εργασίες τους.

Το υλικό αυτό υπάρχει και στο website της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας (ΝΑΜ) στη διεύθυνση www.magnesia.gr/gis/gis_arxiki.htm

Εξυπακούεται ότι για την όποια επίσημη αναφορά στο υλικό αυτό για την έκδοση οποιαδήποτε διοικητικής πράξης ή άλλης ενέργειας (άδειες οικοδομών, συμβόλαια κλπ) αρμόδια για την οποιαδήποτε θεώρηση ή βεβαίωση ορθότητας είναι η Διεύθυνση ΧΩ.Π.Ε. της Ν.Α.Μ. Τα όρια των Οικισμών είναι όπως αυτά ψηφοποιήθηκαν και παραδόθηκαν με το GIS της ΝΑΜ το 1999. Ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή αλλαγές βεβαιώνονται από την Διεύθυνση ΧΩ.Π.Ε. της Ν.Α.Μ.

Για το Τμήμα GIS της Ν.Α.Μ.

Γιώργος Δανηλόπουλος
Διπλ. Πολεοδόμος-Χωροτάκτης Μηχανικός
Χαράλαμπος Κραβαρίτης
Διπλ. Πολεοδόμος-Χωροτάκτης Μηχανικός, Msc GIS
Κερασία Γ. Μηλάκα
Dr Διπλ. Πολεοδόμος-Χωροτάκτης Μηχανικός