1 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
2 ΔΙΑΝΟΜΕΣ
3 ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ
4 ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗ
5 ΓΠΣ ΒΟΛΟΥ
6 ΖΟΕ ΒΟΛΟΥ
7 ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ