ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS) ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΑΡΤΩΝ