ΕΞΏΦΥΛΛΟ

1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

2

ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΟ

3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

4

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ

5

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

6

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

7

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

8

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

9

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

10

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

11

ΧΡΗΣΕΙΣ – ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΓΗΣ

12

ΔΙΑΝΟΜΕΣ – ΑΝΑΔΑΣΜΟΙ

13

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

14

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

15

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

16

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

17

ΑΚΤΕΣ – ΠΑΡΑΛΙΕΣ

18

ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ

19

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

20

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

21

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

22

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CORINE LAND COVER

23

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ

24

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ